Navigace

Obsah

PŘÍČINY krátkodobých VÝPADKŮ dodávek elektřiny

Typ: ostatní
PŘÍČINY krátkodobých VÝPADKŮ dodávek elektřiny 1Na základě včerejších opakovaných krátkodobých výpadků dodávek elektřiny v obci Šumice jsem požádal E.ON Distribuce o vysvětlení příčin výpadků. Ing. Rudolf Trčka podal následující vysvětlení.

Porucha na vedení VN nebyla na k.ú. Šumice, ale byla v kopcovitých a zalesněných terénech obcí Lopeník a Vápenice, kde vlivem silné vichřice postupně popadalo na vedení VN celkem 10 stromů. V Šumicích včera nefoukalo, v Bílých Karpatech foukalo silně ještě dnes, ve středu v 11:00 hodin, kdy se porucha vedení VN stále odstraňovala.

Linky VN, které zásobují katastry obcí Žítková, Starý Hrozenkov, Vápenice, Lopeník, Vápenice a Březová, vedou z rozvodny z Uherského Brodu přes k.ú. Šumice a Nezdenice, kde se rozbočují. Každé zkratování na těchto horských linkách vlivem silného větru, padajících větví a porostů zapříčiní krátkodobý výpadek na celé napájecí lince VN, tedy i v Šumicích. Dispečer některé jednotlivé linky VN, kde předpokládá poruchu, odpojuje dálkově, některé odpojí v terénu až pracovníci odborných montážních firem pracujících pro E.ON Distribuce (například MOEL Šumice), kteří vyjíždí na poruchy.

E.ON DISTRIBUCE informuje starosty obcí formou SMS o poruchách na vedení v katastru obce. Stručnou zprávu generuje automat řídícího dispečinku, po odstranění poruchy přijde automaticky SMS. Jenom pro informaci, včera jsem obdržel čtyři SMS, odeslané v 13:43,15:15, 20:07 a 23:31 hod.

Náhlé i krátkodobé (řádově v milisekundách) vypínání elektřiny má neblahý vliv na chod elektronických řídících systémů v továrnách i v RD. Vlastníci takových citlivých elektronických systémů se musí proti náhlému vypnutí elektřiny technicky zabezpečit záložními zdroji UPS. Podobně, jak to známe například u svých PC. Poruchám na vedení VN z důvodů přírodních kalamit nelze podle vyjádření E.ON předejít a jak bylo popsáno výše, spadlý strom na Moravských Kopanicích je příčinou krátkodobého výpadku elektřiny v Šumicích.

Josef Jančář   


Vytvořeno: 21. 10. 2020
Poslední aktualizace: 22. 10. 2020 14:22
Autor: Josef Jančář