Obsah

CzechPoint

 

CzechPoint

Potřebuji si vyřídit

Czech POINT

slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Obec Šumice

Obec Šumice  
Šumice 400 Tel: + 420 572 691 206
687 31  Šumice info@sumice.cz

Šumice 400 687 31 Šumice

Tel: + 420 572 691 206

e-mail: info@sumice.cz

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

úterý, čtvrtek   7:00 - 11:30 12:00 - 15:00

pátek                7:00 - 11:30 12:00 - 13:30

 

Co zde mohu vyřídit:

mohu získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů - legalizace a vidimace

• autorizovanou konverzi dokumentů

• ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu • získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Mohu získat

Výpis z Katastru nemovitostí

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z Obchodního rejstříku

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z Rejstříku trestů

správní poplatek ve výši 100 Kč Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku).

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč.

U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Podrobnější informací o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství.

Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 50,- Kč.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč. Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

Datové schránky

Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma. Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datove schranky.info

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

Autorizovaná konverze dokumentů

Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra rozmístěná po celé České republice a specializované pracoviště České pošty. Cena konverze z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny je 30,- Kč.

Centrální úložiště ověřovacích doložek

Prostřednictvím webového rozhraní je možné ověřit výstup z autorizované konverze na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/.

Úschovna systému Czech POINT

Dokument určený pro konverzi může být uložen v úschovně až 30 dnů. Nevyzvednuté či nezkonvertované dokumenty po uplynutí stanovené doby budou automaticky smazány.

CzechPOINT@office

Základní registry

Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy max. 100,- Kč za první stanu za každou další max. 50,-Kč.

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).