Obsah

Pověsti ze Šumic a okolí

 

V naší vlasti je spousta zajímavých míst, spojených s významnou historickou událostí, baladou či pověstí. Dříve bylo vyprávění takřka jedinou formou, jak předávat tyto příběhy dalším generacím a díky tomu se nám dochovaly dodnes.

K okolí Šumic se váže hned 7 pověstí a byla by škoda neuchovat je pro další pokolení. Máme příležitost projít se přírodou, navštívit zajímavá místa a zpříjemnit si tak volný den v kterémkoli ročním období.

Pověsti, tak jak je předkládáme, sesbíra a napsal pan Petr Podhořan a byly na pokračování vydávány v roce 1969 v tehdejším týdeníku Slovácká jiskra.

Vy se můžete těšit na všech sedm pověstí, které se v průběhu dalších vydání Šumického zpravodaje objeví v každém jeho čísle. Dnes začínáme šňůru povídek první z nich a tou je Žižkův dub.

Oldřich Krhůtek

 

PUTOVÁNÍ PO ŠUMICKÝCH POVĚSTECH

Výchozím bodem značené trasy je železniční zastávka v Šumicích. Přejdeme přechod přes koleje a pokračujeme rovně 100 m po červenobílém místním značení, přes potok Ovčírku, pak po 200 m odbočíme doleva a úzkou uličkou vycházíme za poslední domy.

Tady nás čeká jediné větší převýšení volným terénem až po šumický vodojem. Odměnou je nám pěkný výhled na Šumice, Nezdenice a vlevo vrch Babí hůrka - 384 m n.m.

Vzdálený horizont lemují hřbety Bílých Karpat východně od Lokova přes Mikulčin vrch, Malý a Velký Lopeník, až po Velkou Javořinu - 970 m n.m.

Další část značení vede po lesní cestě a po 300 m přicházíme k místu první pověsti „O nerozvážném závodníku“ zvanému U koňa. Ze dvou statných dubů zde za pomoci podpěry čeká na svůj zánik torzo jednoho z nich. Pokračujeme dál z části po „kotárové„ cestě ke kameni vítězství, kde zároveň končí místní značení a přecházíme na žluté turistické. Pokračujeme mírně doleva a po 500 m vcházíme do části lesa zvané Goliáška, ke které se váží hned tři pověsti. „Myslivna pod Goliáškou, „Zbojníci v Goliášce“ a „Žižkův dub“. Pod mohutnými buky si můžeme odpočinout před dalším putováním. Z Goliášky na Nivky je možné zvolit dvě trasy. První je cesta zpět ke Kameni a dále po žluté na Nivky. Druhá – neznačená – začíná stejně , ale po 100 m odbočíme doleva po lesní cestě a strmým klesáním se dostaneme na rudické lúky, které přejdeme šikmo vpravo a podle Ovčírky plné zátočin po pěšině přijdeme k místu třetí pověsti nazvané „Tataři pod Goliáškou“. V příjemném prostředí altánu u rybníka si můžeme opět odpočinout. Posledním místem je vrch Babí hůrka s pověstmi „Přináší zlato lidem štěstí?“ a „Pověst ze Šumic a Rudic“. Přivede nás k němu žluté turistické značení se stálým pozvolným stoupáním. Od myslivecké chaty se nabízí hezký výhled na Šumice v pozadí s Uherským Brodem a západním směrem, odkud jsme přišli, je vidět hrad Buchlov s Barborkou. Cesta zpět do Šumic není značená – můžeme sejít podél Hradské, nebo širokou polní cestou, či znovu na Nivky a po zpevněné cestě se vrátit až k železniční zastávce.

Část trasy po Nivky není náročná, zvládnou ji rodiče s malými dětmi stejně jako senioři.

U každého místa je stručný obsah jedné z pověstí a možnost posezení s odpočinkem. Místní značení zároveň kopíruje až do Goliášky cestu, po které se v minulosti vydávalo procesí ze Šumic na Provodov.

Trasa z Goliášky na Rudické lúky a dále na Nivky je na orientační mapce vyznačena přerušovanou zelenou.

 

Fotogalerie

Pověsti

 

Soubory ke stažení