Navigace

Obsah

Vytvoření zázemí pro přestupní terminál v Šumicích

Typ: ostatní
Vytvoření zázemí pro přestupní terminál v Šumicích 1Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006672

Hlavním cílem projektu je zvýšit multimodalitu dopravních systémů v Šumicích, resp. širším zájmovém území. Konkrétně se projekt zaměřuje v souladu se zněním výzvy na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu. V centru obce tak vzniknou v návaznosti na železniční dopravu i případnou autobusovou dopravu, moderní parkovací systémy K+R.

Realizací projektu vznikne 5 parkovacích míst v režimu K+R určených pro uživatele veřejné hromadné dopravy, kteří v přímé návaznosti na zastavení vozidla pokračují v cestě prostředkem veřejné hromadné dopravy.

V současné době se v blízkosti železniční stanice a autobusové zastávky nenacházejí žádná parkoviště určená pro cestující přestupující na prostředky veřejné hromadné dopravy v režimu K+R. V místě se nacházejí pouze nezpevněné plochy a zpevněné plochy v podobě krajnice, jež jsou však využívané k zaparkování vozidel ve vazbě na přestup, často slouží i k zaparkování či k odstavení nákladních automobilů. Umístění vozidel na tato místa však znemožňuje průjezdnost automobilů, snižuje dopravní plynulost, průjezdnost a snižuje bezpečnost dopravy.

V případě parkovišť K+R nepřesáhne doba zaparkování vozidla ve vazbě na těsnou blízkost železniční stanice cca 10–15 minut.

Projekt Vytvoření zázemí pro přestupní terminál v Šumicích je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 2017–2019


Vytvořeno: 22. 11. 2019
Poslední aktualizace: 22. 11. 2019 10:01
Autor: