Navigace

Obsah

Muzeum

V sobotu 11.září bylo u příležitosti hodů slavnostně otevřeno „Šumické muzeum“, které vzniklo z iniciativy místních občanů, především však paní Petrkové, která s nápadem přišla a za podpory obce v čele s panem starostou Bartošem.

Muzeum, jenž se nachází v budově pošty v horním patře, které bylo k tomuto účelu nově zrekonstruováno, má ukázat život našich předků a zachytit tak jejich poslední odkazy, které postupně mizí z našeho uspěchaného života.

V celém muzeu bylo nashromážděno asi 420 muzealíí (jejich počet neustále roste), které jsou vystaveny ve 3 místnostech v tematicky oddělených expozicích: 1. místnost je jakousi obdobou „jizby“, která byla v dřívějších dobách hlavní obytnou místností každého domu, 2. místnost je věnována šumickému kroji a jeho podobám v různých životních situacích, např. svatba nebo pohřeb a poslední část je tzv. „hospodářská místnost“, v níž jsou umístněny předměty, jenž pomáhali lidem v jejich obživě zemědělstvím a řemeslem.

V případě zájmu o prohlídku muzea se můžete obrátit na manžele Petrkovy,

tel.: 736 413 938 nebo 737 427 673.