Navigace

Obsah

Povodňový plán obce Šumice

 

Povodňový plán obce Šumice

 

 

Povodňový plán obce Šumice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce.

Je součástí povodňového plánu obce s rozšířenou pravomocí Uherský Brod.
Povodňový plán pro obce v povodí řeky Olšavy byl vypracován pro celou správní oblast ORP Uherský Brod společně.

Povodňové plány jsou vypracované i v digitální podobě a veřejná část povodňových plánů je zpřístupněna na webových stránkách SO ORP Uherský Brod a na webových stránkách jednotlivých obcí SO ORP.

V rámci SO ORP Uherský Brod povodí Olšavy byl zrealizovaný varovný protipovodňový systém. V každé obci povodí horního toku Olšavy jsou umístěna monitorovací čidla sledující on-line hladinu toku. V Šumicích je čidlo umístěné na mostě přes řeku Olšavu. V rámci varovného protipovodňového systému dostává starosta obce SMS od obcí ležící nad Šumicemi. Povinností starosty obce Šumice je posílání informací do ORP Uherský Brod. Každá obec i občan může v případě vyhlášení stupně nebezpečí sledovat aktuální stav on-line právě na níže uvedených povodňových portálech:

Prostudujte si všechny záložky a informace, v GRAFICKÉ ČÁSTI naleznete mapy povodňového plánu obce. Zde jsou k dispozici NÁSTROJE k měření vzdáleností a ploch, které znáte z portálu nahlížení do KN a jsou zde k dispozici VRSTVY, které si můžete zvolit dle potřeby. Jednotlivé VRSTVY nabízí různé mapy, záplavová území při 5-ti leté, 20-ti leté a stoleté vodě (Q5, Q20, Q100) a také znázorněnou aktivní zónu (http://www.edpp.cz/sum_mapa-povodnoveho-planu-obce/).

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŠUMICE v tištěné podobě je k dispozici na OÚ, zkrácená verze bude v tištěné podobě k dispozici všem zainteresovaným složkám.

Povodňovým orgánem zabezpečujícím řízení protipovodňových prací je POVODŇOVÁ KOMISE:

  • starosta Mgr. Josef Podešť - předseda
  • místostarosta Josef Janíček - místopředseda
  • Josef Boris - člen
  • Pavel Lekeš – člen
  • Zbyněk Věrný - člen.

V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci.

Starosta může požádat kohokoliv, aby poskytl prostředky nebo se sám zúčastnil záchranných prací.

Protipovodňový plán obce bude umístěný na obecních webových stránkách v samostatné záložce.

Josef Podešť, starosta