Navigace

Obsah

STAVBY AKTUÁLNĚ

Typ: ostatní
STAVBY AKTUÁLNĚ 1Aktuálně o rozestavěnosti staveb v Šumicích, které investuje Obec Šumice. Následující 3 týdny čeká obyvatele Šumic omezení pohybu na chodníku a místní komunikaci v úseku kolem dráhy mezi železniční zastávkou a železničním přejezdem u mlýna.

Obec Šumice si letos v investicích naplánovala rekordní rozpočet na realizaci staveb. Řada realizací byla podmíněna ziskem dotace. V polovině roku ještě není o všech dotacích rozhodnuto.

• Spolky Besedníci a dobrovolní hasiči letos svépomocně provádí dřevostavby ve svých areálech. Besedníci již dřevostavbu dokončili, hasiči postavili celý dřevěný skelet a po montáži krytiny (STŘECHY ŽAMPACH) dokončí opláštění hospodářské budovy. Materiál na obě dřevostavby financuje Obec Šumice.

• 24. května 2021 zahájila stavební firma SV-stav Bílovice s.r.o.  REKONSRUKCI KUCHYNĚ ZŠ. Práce probíhají v suterénu, od 14.6.2021 bude vyřazena z provozu kuchyně, děti se budou stravovat v KD. Při opravě kuchyně budou provedeny ve škole další nutné opravy, částka celkem 7,3 mil. Kč, dokončení stavby do 28.8.2021. Obec rekonstruuje v ZŠ zatím za vlastní finanční prostředky, o dotaci má rozhodnout ministerstvo financí 15. června.

• 8. června 2021 bylo předáno staveniště stavby KOLUMBÁRIUM a SKLAD na místním hřbitově. Vysoutěžená firma LISONĚK s.r.o. provede stavbu za 460 849 Kč do 31.7.2021. Jedná se o stavbu nezastřešeného skladu pro dočasné ukládání velkoplošných zákrytových hrobových desek apod. Také zde bude box pro pojízdný vozík-máry. Celý sklad v rohu hřbitova vedle márnice bude skrytý za dekorativní zdí, na které bude umístěno 11 schránek pro uložení uren - kolumbárium.

• 9. června 2021 byly zahájeny stavební práce na OPRAVĚ CHODNÍKU kolem dráhy mezi zastávkou a přejezdem. Žádáme chodce, cyklisty a zejména motoristy ke vzájemné ohleduplnosti. Minimálně 3 týdny zde budete projíždět a procházet staveništěm. Generální opravu chodníku dlouhého 152 m provede za 448 000 Kč firma H+H Petrov s.r.o. Konec opravy dle SoD je 9.7.2021, slíben je termín do konce června.

• novostavbu sociálního bydlení 7 b.j. dokončí firma STAVBY VANTO s.r.o. do konce června. Stavbu za 18 mil. Kč je nutné zkolaudovat včetně přípojek IS, předávání bytů bude možné v měsíci srpnu. Náklady nám sníží dotace MMR ve výši 12,5 mil. Kč.

• Obec provede letos OPRAVU ASFALTOVÉHO POVRCHU místní komunikace od bytovek (JZD) po křižovatku u bytového domu čp. 482. V současnosti soutěžíme zhotovitele opravy MK za 2,1 mil. Kč.  Od ministerstva pro místní rozvoj jsme dostali dotaci 1 642 035 Kč.

• stejné ministerstvo pro místní rozvoj nám nedalo dotaci na zbourání domů čp. 191 a 247 (rozpočet 2,2 mil. Kč) a na stavbu nového multifunkčního hřiště u tělocvičny (RN 3 mil. Kč). Stavby nebudeme v roce 2021 realizovat.

• stále není rozhodnuto Státním fondem dopravní infrastruktury o dotacích na cyklostezky. Rozhodnuto má být do konce července. Žádost jsme podali do 15.1.2021. Pokud dostaneme dotaci na akci CKLOSTEZKA ŠUMICE-RUDICE, budeme akci realizovat. RN části Šumice je 4,2 mil. Kč. Vzhledem k pozdnímu termínu rozhodnutí SFDI o dotacích, bude realizace naplánována až na 1. polovinu roku 2022. Pokud dotaci nezískáme, podáme v roce 2022 žádost opakovaně.

• v květnu jsme podali na Národní sportovní agenturu 6. žádost o dotaci v letošním roce. Jedná se o stavbu OPRAVAVA  KABIN a PROVOZNÍ BUDOVY TJ za 3,3 mil. Kč. Opravy v areálu TJ kopané jsou směřovány k 100. výročí kopané v Šumicích, které se bude konat pravděpodobně v červnu 2022.

Josef Jančář, starosta obce


Vytvořeno: 9. 6. 2021
Poslední aktualizace: 16. 6. 2021 10:09
Autor: Josef Jančář