Navigace

Obsah

76. výročí konce 2. světové války

Typ: ostatní
VYPÁLENÍ PĚTI DOMŮ v Šumicích v dubnu 1945

Každoročně si 30. dubna (někdy je uváděno datum 1. května) připomínáme osvobození obce Šumice Rudou armádou. Naši obec osvobodila Rumunská armáda, která byla od roku 1944 začleněna do bojových svazků Rudé armády.

Porážkou a kapitulací nacistického Německa skončila 8. května 1945 II. světová válka v Evropě. Tím také skončil nenáviděný protektorát Čechy a Morava (1939-1945). Území protektorátu okleštěné republiky je vidět z přiložené mapy. Německem zabrané pohraničí s velkým osídlením německého etnika (tmavé plochy mapy), označované jako Sudety, bylo po 1. říjnu 1938 připojeno k Německé říši. V roce 1938 žilo v ČR celkem 3,5 mil. etnických Němců.

Život českých obyvatel za protektorátu nebyl lehký. Represe německé moci se postupně zesilovala. V období protektorátu bylo popraveno a umučeno celkem 30 šumických občanů. Z toho množství bylo 21 místních Romů, umučených v koncentračním táboře Osvětim.

Jednou z tragických událostí v naší obci bylo vypálení pěti domů 19. dubna 1945 komandem SS. Jednalo se o pět domů na východním okraji obce, které v té době byly na konci zástavby. Jednalo se o domy Františka Kudely č.p. 293, Františka Šidla č.p. 272, Tomáše Vaculína č.p. 192, Karla Pranici a Stanislava Dvořáčka č.p. 348. Událost je popsána v knize Slovácká obec Šumice (1979). V té době ještě žila řada přímých účastníků a pamětníků této tragické události. Téměř všichni pamětníci zmiňují jako příčinu vypálení domů sabotážní akci, desku s hřebíky nastraženou na státní silnici. K tomuto činu, pokud to tak bylo, se ani po válce nikdo nepřihlásil.

V dubnu 1945 už z dálky duněla děla přibližující se fronty. Všichni už očekávali s napětím konec války a začátek nového, lepšího života. Ne tak německá branná moc. Komanda SS stále agresivněji terorizovala civilní obyvatelstvo a krutě trestala obyvatele za spolupráci s partyzány. Ve stejný den, kdy bylo vypáleno 5 domů v Šumicích, byla vypálena desítka domů na Ploštině, kde komando SS zavraždilo a upálilo 24 civilních obyvatel. Jenom  šťastnou shodou okolností a díky výmluvností místostarosty Františka Hřiba a místního faráře P. Antonína Kyseláka, nebylo 19. dubna v Šumicích žádných obětí na životech. Německý velitel nechal shromáždit před obecním úřadem všechny muže starší 18 let. Původní verdikt zněl, každý 10. muž bude zastřelen. Následovalo vyjednávání a prosby místostarosty a faráře, který tlumočil. Všechno dopadlo tak, že se muži mohli rozejít a vrátit do svých rodin. Dnes si tu hrůzu stěží dovedeme představit.

V další části článku přináším odkazy na vzpomínky některých přímých účastníků události z 19. dubna 1945.

Ing. Stanislav Ptáček, zabývající se historií období protektorátu, zaznamenal vzpomínky pana Cyrila Šojdra (Šumice čp. 217), který byl také jedním z obecních kronikářů, odkaz zde.

Při místní akci POST BELLUM 2015 jsem vyzval občany k zaznamenání svých zážitků nebo vzpomínek na období protektorátu 1939 - 1945 v Šumicích. Zde přinášíme odkazy na články uveřejněné v roce 2015 na obecním webu, které se vztahují k této dramatické události.

Svůj osobní zážitek mně popsala paní Marie Dančíková, roz. Vaculínová (*1932, čp. 404), jedna ze dvou posledních žijících účastníků, odkaz zde.

Své vzpomínky popsala v roce 2015 druhá přímá účastnice z posledních žijících, tehdy ani ne tříletá paní Marie Hudečková, roz. Dvořáčková (*1942, čp. 478), odkaz zde.

V roce 2015 jsem ještě požádal o vzpomínky paní Marii Kozubovou, roz. Šidlovou (*1925, čp. 272), odkaz zde.

Pro zájemce o místní historii připomínám, že na obecním webu z roku 2015 je dostupná celá řada článků k období 1939 - 1945.

 

Text: Josef Jančář

dobové fotografie z 19.4.1945, autor: Antonín Slíva (Šumice čp. 312)  

 


Přílohy

Vytvořeno: 16. 4. 2021
Poslední aktualizace: 17. 4. 2021 14:13
Autor: Správce Webu