Navigace

Obsah

Základní škola v Šumicích má nové učebny

Typ: ostatní
Zřizovatel ZŠ, Obec Šumice, ve spolupráci s vedením Základní školy Šumice zajistil modernizaci učeben pro výuku cizích jazyků a speciální chemicko-fyzikální učebny.

Součástí projektu byla rekonstrukce bezbariérového WC. Finanční prostředky ve výši 95 % z celého projektu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován z programu 11703-Integrovaný regionální operační program.

Dotaci jsme získali na základě kladně vyřízené žádosti podané na MAS Bojkovsko, které jsme členem. Získání dotace u Místní akční skupiny Bojkovsko je více pravděpodobné. Také dotaci ve výši 2 mil. Kč na zřízení železničního přechodu jsme získali přes MAS Bojkovsko.

 

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Šumice

IČ EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00079001

 

Projekt byl rozdělen na dvě základní části:

• stavební úpravy bezbariérového WC a drobná zeleň

• vybavení chemicko-fyzikální učebny a učebny pro výuku cizích jazyků

 

Část projektu, stavební úpravy bezbariérového WC, byla dodavatelsky zajištěna čtyřmi místními zhotoviteli. Důvodem byla celková nízká cena za stavební práce 152.826 Kč a operativnost. Stavební práce musely být provedeny v době týdenních jarních prázdnin 2019.

Výsadbu zeleně o objemu 60.137 Kč provedla na přímou objednávku zaužívaná zahradnická firma.

 

Hlavní část projektu, vybavení dvou učeben, provedl vysoutěžený zhotovitel,

KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, Vizovice, v období listopad – prosinec 2019.

 

Hlavním cílem projektu bylo vybavení učebny chemicko-fyzikální a učebny cizích jazyků. Moderní, kvalitní a technicky vyspělé vybavení učeben přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v daných oborech. Pedagogům umožní používání moderních výukových metod.

 

Celková náklady projektu:    2.436.893 Kč

z toho

dotace IROP:                  2.315.048 Kč

vlastní zdroje:                121.845 Kč.

 

 

Josef Jančář


Vytvořeno: 19. 2. 2020
Poslední aktualizace: 19. 2. 2020 13:43
Autor: Správce Webu