Navigace

Obsah

VÝVRATY stromů a BEZPEČNOST chodců

Typ: ostatní
V současném počasí, které vůbec nepřipomíná zimu, jsou naše cyklostezky jednou z možností k procházkám v přírodě. Louky a polní cesty jsou hodně promáčeny, zbývají tedy cyklostezky.

Extrémní výkyvy počasí mají vliv na naše životní prostředí. Větrná neděle 27. prosince vyvrcholila večerním přerušením dodávek elektrické energie od 20:50 do 22:30 hodin. Důvodem byla vichřice a popadané stromy na linky vysokého napětí (VN), z kterých je zásobována i naše obec. Poruchy na linkách VN v oblasti Moravských Kopanic se projeví výpadkem dodávek EE na vedení VN, které zásobuje také naši obec.

Někdy padají vyvrácené stromy na vedení VN přímo na katastru obce Šumice. Jedná se o úsek VN souběžný s Olšavou a s cyklostezkou Šumice-Nezdenice.

V 70.letech 20.století byl na břehové porosty toků hojně vysazován jasan. To je také případ toku Olšavy v úseku Šumice - Nezdenice. V posledních letech dochází při poryvech větru k velkému množství vývratů břehových porostů ve jmenovaném úseku. Příčinou je nestabilita vzrostlých stromů, zejména jasanů. Mají narušené a vodou obnažené kořenové baly, jasany navíc chřadnou, jsou nemocné. Příčinou a možným původcem intenzivního odumírání jasanů je houba Chalara fraxinea. V únoru 2020 popadalo přímo na cyklostezku asi 20 stromů během jednoho dne. V průběhu roku jsem jednal s Povodím Moravy s.p. o preventivním odstranění nemocných a proschlých stromů z levého břehu Olšavy v délce úseku 1 km. Těžba bude provedena v zimních měsících roku 2021. Jmenovaný úsek je za silných větrů skutečně nebezpečný.

Proto žádám všechny uživatele cyklostezky v úseku Šumice – Nezdenice, aby nebezpečí pádu stromu na cyklostezku nepodceňovali a za silného větru se zde nepohybovali.

V úterý 29.12.2020 provedli naši hasiči cvičení s nácvikem odstraňování popadaných stromů na komunikaci. Posloužil jim k tomu jeden skutečný vývrat u cyklostezky Šumice – Nezdenice.

Do mozaiky extrémních výkyvů počasí posledního týdnu letošního roku také zapadá náhlé zvýšení hladiny na toku Olšavy v noci z pondělí na úterý 29.prosince. Přestože jsme v Šumicích neměli žádné velké srážky, hladina Olšavy se k ránu 29.prosince zvýšila v Šumicích na 202 cm. Hladina Olšavy kulminovala v 4:00 hodiny ráno. Důvodem byly extrémní srážky na horním povodí Olšavy a následné odpouštění vody z přehrady Kolelač. V Uherském Brodě dosáhla hladina Olšavy 2.povodňového stupně.

Opakovaně připojuji odkaz na obecní web, zde je možné sledovat hladinoměry na celém horním toku Olšavy on-line:https://www.edpp.cz/hladinomery/sumice/

Také opakovaně sděluji veřejnosti, že distributorem dodávek elektrické energie je v naší obci společnost E.ON a.s. Hlášení poruch, případně aktuální informaci o poruchách na linkách E.ON získá každý odběratel na telefonu 800 225 577.

Obec Šumice dlouhodobě usiluje a jedná s E.ON a.s. o propojení obou napájecích soustav VN (sever a jih), napájejících obec, vysokonapěťovým kabelem. Trasa takového propojovacích kabelu prochází centrem obce a její případné provedení nebude technicky jednoduché. V trase už je pro VN kabel "málo místa". Finančně je taková akce náročná a obec by nebyla investorem. Takové řešení, propojení dvou napájecích soustav VN, by eliminovalo současný poruchový stav v distribuční síti.

Obec Šumice také jedná se správci toků Olšavy, Ledského potoka  a Ovčírky o řádné údržbě toků a zejména o preventivním odstraňování proschlých stromů břehových porostů. Správcem Olšavy a Ledského potoka je Povodí Moravy s.p. závod Uherské Hradiště, správcem toku Ovčírka je LESY ČR s.p. závod Vsetín, pracoviště Luhačovice.

Padající stromy a suché větve jsou nebezpečné nejenom na cyklostezce, ale kdekoliv, včetně lesa. Preventivním bezpečnostním opatřením je, za silného větru se pod vzrostlými stromy vůbec nezdržovat!

 

Text a foto: Josef Jančář

Fotografie jsou z 29.12.2020


Vytvořeno: 30. 12. 2020
Poslední aktualizace: 30. 12. 2020 14:51
Autor: Josef Jančář