Navigace

Obsah

ROZVODNĚNÁ OLŠAVA, středa 14. října 2020

Typ: ostatní
Rozvodněná Olšava nenechává žádného obyvatele obce Šumice klidným. Doplňuji informace o možnosti veřejného přístupu k monitoringu hladinoměrů na horním toku Olšavy, včetně režimu na vodní nádrži KOLELAČ.

Ve středu, 14. října 2020, kdy se Olšava rozvodnila, řada občanů kromě fyzického sledování hladiny Olšavy na mostech využila možnosti a sledovala průtok Olšavy on-line na obecním webu, viz:

Monitoring HLADINOMĚRY: https://www.edpp.cz/hladinomery/sumice/

Průběh průtoku na Olšavě v Šumicích je patrný z grafu: skm_c3320i20101507100.pdf (82.3 kB)    

Hladina ve středu ráno v 6:05 hodin:  153 cm

Kulminace ve středu v 15:40 hodin:    200 cm

Hladina ve čtvrtek ráno v 6:05 hodin: 114 cm

Další možností, kterou nabízí obecní web, je on-line sledování režimu odpouštění vod z vodní nádrže KOLELAČ. Vodní nádrž KOLELAČ byla vybudována na povodí potoka Kolelač (rozloha povodí 14,15 km)  v 60. letech 20. století. Velká povodeň byla v Šumicích v srpnu 1959. Nyní je VN Kolelač zdrojem pitné vody pro SVK a.s. Uherské Hradiště. Přečerpávající stanice (VODOJEM) v Šumicích vybudovaná v roce 1968 přečerpává pitnou vodu z VN Kolelač.

Pod vodní nádrží Kolelač je vybudován hlásný profil, údaje můžete sledovat opět v monitoringu HLADINOMĚRY, VD Bojkovice Kolelač:  http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307367

Z přiloženého grafu: skm_c3320i20101507101.pdf (53.78 kB) vyplývá, že se zvýšené množství vody z VN Kolelač začalo odpouštět od 12.10.2020 do 15.10.2020, 7:10 hodin. Největší množství vody (6,23 m3/sec) bylo odpouštěno ve středu v 16:00 hodin. Dnes, ve čtvrtek 15. října, ráno je odpouštěno 0,67 m3/sec.

Jak probíhá monitorování povodňové situace ze strany obce? Starosta obce dostává průběžně SMS , informace z Hlásné a předpovědní povodňové služby. Zde jsou vyhlašovány stupně ohrožení a výstrahy v daném čase. Integrovaný záchranný systém ČR Zlínského kraje mně přeposílá výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) o stavu a předpovědi srážek. Kromě monitoringu, který sleduji na PC a fyzicky v terénu, jsem ve spojení s místní jednotkou SDH. Ta provádí monitoring povodí spolu s pracovníky obecního úřadu. Pracovníci úřadu kontrolují hlavně riziková místa v terénu, kde se zaúsťují spádnice z polí.

Povodňová událost na řece Olšavě, Ovčírce a Ledském se tentokrát obešla bez mimořádných událostí, nejsou hlášeny žádné škody.

 

Josef Jančář

foto Josef Jančář a žák Honza Zahálka


Přílohy

Vytvořeno: 15. 10. 2020
Poslední aktualizace: 15. 10. 2020 12:29
Autor: Josef Jančář