Navigace

Obsah

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V OBCI ŠUMICE

Typ: ostatní
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009133
Cílem projektu bylo vytvořit bezpečné podmínky pro chodce a cyklisty v obci Šumice, v lokalitě trasy z ulice Nade Mlýnem do ulice Pod Močidly a dál směrem k sportovnímu areálu a na hřbitov. Stávající nechráněná trasa podél státní silnice II/495 třídy a přes železniční trať byla pro chodce a cyklisty životu nebezpečná.


logo

Realizace projektu byla  vzhledem k neexistenci komunikace pro pěší v dané trase nezbytná. Nebezpečné bylo zejména přecházení železniční trati chodci v místě nejkratšího  směru, mimo stávající železniční přejezd.  Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti všem osobám z cílových skupin projektu.

Nový chodník  křižuje železniční trať novým  železničním přechodem se světelnými výstražníky  a státní silnici II/495 křižuje novým místem pro přecházení , které je  osvětlené svítidly VO.  V dlažbě chodníků jsou osazené varovné a naváděcí pásy z hmatové dlažby. To zaručuje zvýšení bezpečnosti a usnadnění pohybu osob slabozrakých či nevidomých a osob se sníženou schopností pohybu. Zmíněným cílovým skupinám bude tímto způsobem zajištěna dostatečná míra bezpečnosti při využívání komunikací pro pěší. Také se očekává zvýšení podílu nemotorové formy dopravy v obci jako je  pěší chůze a cyklistika. Zmíněný přechod železnice a místo pro přecházení státní silnice využijí kromě chodců také cyklisté.  Samozřejmě jako chodci vedoucí  cyklistické kolo.

O kolaudaci přechodu železnice může stavebník, kterým je Obec Šumice, požádat Drážní úřad Olomouc po uplynutí zkušebního provozu.  Správcem zařízení přechodu železnice bude Správa železniční dopravní cesty Olomouc.

Investorem stavby je Obec Šumice, celkové náklady stavby včetně pořízení projektové dokumentace jsou téměř 3 mil. Kč, dotace z MAS Bojkovska je 1,9 mil. Kč. Zhotovitelem stavební části, chodníků byla stavební firma SVS-Correct spol.s r.o. z Bílovic, samotný přechod provedly firmy Hroší stavby Morava a.s.Olomouc a SIGNALBAU a.s.Přerov. Chodník vyprojektovala kancelář K-projekt Luhačovice, přechod železnice SB projekt Hodonín. Stavba byla provedená ve vzorné kvalitě za 2 měsíce.

K financování  projektu   byla využitá výzva  MAS Bojkovska, MAS  čerpá prostředky z MMR.  Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Šumice je spolufinancován Evropskou unií.

Text a foto: Josef Jančář, starosta

 

 


Vytvořeno: 2. 8. 2019
Poslední aktualizace: 2. 8. 2019 11:47
Autor: Josef Jančář