Navigace

Obsah

40 let Mateřské školy Šumice

Typ: ostatní
V sobotu 14.10.2017 oslavila Mateřská škola v Šumicích 40 let provozu MŠ v areálu Šumice čp. 470. Počátky provozování zařízení na úrovni mateřské školy sahají v Šumicích na konec 50. let 20. století. První žňový útulek byl provozován v rodinném domě Zetkových čp. 110 (dnes RD Páleníčkových). První mateřská škola byla v 60. letech umístěná do tehdy bývalé farní budovy, dnešního pastoračního centra.


Nová mateřská škola byla podle typového projektu postavena na místě bývalého rodinného domu Ondřejových v ulici Za Drahou. Jednalo se o typový projekt MŠ o kapacitě tří tříd, 90 dětí. Dodavatelem hrubé stavby konstrukčního systému VELOX byl n.p. Školské stavby Praha, závod Vracov n.p. Jednalo se o stěnový monolitický konstrukční systém. Pamětníci si vzpomenou, že železobetonové nosné stěny byly bedněné oboustranným ztraceným bedněním z desek HERAKLIT. Tak, jak to bývalo v dané době zvykem, velkou část práce odpracovali místní občané formou neplacených brigád. Odpracování brigád bylo také jedním z kritérií při posuzování přijetí dětí do MŠ.

Nová mateřská škola byla slavnostně otevřena 29.10.1977. Právě ze slavnostního otevření, ale i z výstavby a následného provozování MŠ, jsou fotografie v příloze článku.

Dnes jsou v MŠ provozované dvě třídy o kapacitě 56 dětí. Předškolní docházka dětí, které budou následující rok navštěvovat základní školu je dnes povinná. Další povinnost, kterou na jednotlivé obce, provozovatele MŠ, zákonodárci připravili, je provozování předškolního zařízení pro děti mladší tří let. Pro Obec Šumice to znamená uvolnění třetí třídy, kde je dnes umístěna obecní knihovna. Obecní knihovnu plánujeme přesunout do nového areálu v centru obce. Je plánována výstavba nové obecní knihovny.

Vybavení třídy pro děti mladší tří let, ale zejména personální obsazení takové třídy, je zcela odlišné od kategorie tříd pro děti od tří do šesti let. Obec si s přípravou třídy pro předškoláčky mladší tří let nakonec poradí, stát si ale musí splnit svoji povinnost a zajistit zejména finanční prostředky pro mzdy nových učitelek a ošetřovatelek. Optimální by bylo, aby stát také obcím finančně přispěl na vybavení takových tříd.

Obec Šumice by provozováním třídy do tří let zajišťovala také požadavky rodičů z Rudic a Nezdenic.

V rámci oslavy 40. výročí otevření MŠ v Šumicích připravili zaměstnanci MŠ na sobotu 14. října 2017 Den otevřených dveří pro veřejnost. Byla připravena prohlídka všech prostor MŠ, výstavka dětských výtvarných prací, bohatá fotogalerie a pro děti kouzelník.

Text: Josef Jančář

Fotografie: Stanislav Janíček


Vytvořeno: 4. 12. 2017
Poslední aktualizace: 4. 12. 2017 23:05
Autor: