Navigace

Obsah

Budou kontroly kotlů v RD od 1. ledna 2017?

Typ: ostatní
Budou kontroly kotlů v RD od 1. ledna 2017?Když nebudete spalovat ve svých kotlech na pevná paliva různý odpad, který sice hoří, ale není palivem, žádné kontroly nebudou! O jaké „palivo“ se jedná, všichni dobře ví. Kontroly se budou provádět jenom u vážných podezřeních na spalování odpadu s produkcí spalin s obsahem rakovinotvorných látek. Prvním signálem závadného a škodlivého spalování je hustý, černý a zapáchající kouř.

Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší je platný od roku 2012, povinnost majitelů RD neznečišťovat svými topidly ovzduší je daná zákonem.

Celý zákon č. 201/2012 Sb. je k nahlédnutí zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#cast4.

Aktuální věcí je blížící se termín 31. prosince 2016. Do tohoto termínu je povinností majitelů kotlů v RD vlastnit první revizi svého kotle. U kotlů na pevná paliva je to novinka, u plynových kotlů to každý zná a má od zahájení provozu plynového kotle.

Kterých kotlů na pevná paliva se tato povinnost týká?

Podle zákona č. 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Podle § 41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Kontrolu (REVIZI) kotle je oprávněna provést jen osoba, která je proškolená výrobcem a je držitelem příslušného oprávnění.

Oprávněná osoba vystaví PROTOKOL o provedené kontrole, kde je uvedené, kdy a co bylo kontrolováno.

Úplně jiným typem kontroly je kontrola spalinových cest, ta je doporučena min. 1x ročně a čištění spalinových cest (vymetání komínů) je doporučené 2x až 3x za sezónu.

Proti nové pravomoci kontrolních orgánů, mezi které patří i obec nebo obecní úřad, se ohradili mimo jiné senátoři Jaroslav Kubera a Jiří Valenta. Argumentují omezováním osobních svobod občanů. Naopak podle ministra pro životní prostředí Richarda Brabce jiná alternativa než kontrola toho, jak lidé v domácnostech topí a co ve svých kotlech spalují, neexistuje. Novela zákona je již schválená senátory a čeká se na podpis prezidenta.

Ministerstvo životního prostředí uvádí ve svých materiálech, že 90 % rakovinotvorných látek v ovzduší obcí pochází ze spalin z kotlů rodinných domů. Příčinou jedovatých spalin je špatný technický stav zastaralých kotlů na tuhá paliva a především spalování různého odpadu (oleje, plasty, nátěrové hmoty apod.).

Skutečnost, že zákon umožňuje úřadům kontrolovat, čím lidé topí a udělovat jim za to pokuty, je podle pravice omezování osobní svobody občanů a pravice hodlá zákon napadnout u Ústavního soudu.

Ústavní soud bude posuzovat, co má přednost. Jestli právo občana na zdravé ovzduší, nebo právo občana na nedotknutelnost svého obydlí. Uvidíme, jestli někdo podnět na Ústavní soud podá a jaký bude případný nález ÚS, který se stává judikátem závazným pro všechny soudy a státní správu. Ministr Richard Brabec věří, že novela zákona před Ústavním soudem obstojí. Ministerstvo sází na preventivní účinek normy. „Cílem zákona není represe, ta je až pro ty, na které prevence a osvěta neplatí“ zdůraznil ministr.

Já si přeji, aby očekávání pana ministra byla naplněna a náš obecní úřad nemusel případné kontroly vůbec provádět. Z praxe ale vím, že i u nás v obci existují znečišťovatelé ovzduší, kteří spálí prakticky vše, co hoří. A právě proti takovým bezohledným paličům je zákon namířený.

Od 1. ledna 2017 bude platit, že kontrolní orgány státních institucí, ale i místní obecní úřad Vás může požádat o předložení revize Vašeho kotle na pevná paliva a v případě, že je zde důvodné podezření na spalování jakéhokoliv odpadu, který není palivem, odebere kontrolor v kotelně RD vzorky popela a stěry ze stěn kotle. Odmítnutí takové odůvodněné a ohlášené kontroly je sankcionováno pokutou až do výše 50 000 Kč.

Josef Jančář, starosta


Vytvořeno: 24. 10. 2016
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:10
Autor: Správce Webu