Navigace

Obsah

Ocenění obce Šumice za třídění odpadu

Typ: ostatní
Ocenění obce Šumice za třídění odpaduZlínský kraj spolu se společností EKOKOM každoročně vyhlašuje pořadí a oceňuje nejlepší obce Zlínského kraje v třídění odpadů. Obec Šumice se díky občanům, kteří odpad poctivě třídí a využívají sběrných nádob pro separovaný odpad, každoročně umisťuje na předních místech.

Také letos se obec Šumice umístila v kategorii obcí nad 500 obyvatel na druhém místě. Druhé místo je oceněné finanční částkou 20 000 Kč.

Obec Šumice děkuje všem obyvatelům, kteří aktivně odpad třídí a využívají k tomu určených sběrných nádob. Obec Šumice děkuje všem rodičům, kteří ke třídění vedou i svoje děti a tak vychovávají novou generaci s aktivním přístupem k problematice likvidace komunálních odpadů.

Od 1. ledna 2015 jsou obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, konkrétně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Povinnost obcí třídit BRKO platí každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října, zatímco kovy, stejně jako plasty, papír a sklo jsou obce povinny třídit celoročně. Tolik citace ze zákona. Obec Šumice zákon předběhla, sběr tříděného odpadu provádí již léta a proto jí právem ocenění patří. Ocenění se uděluje za množství vytříděného odpadu.

Zákaz skládkování v roce 2024

Od 1. ledna 2015 platí nový Plán odpadového hospodářství ČR pro roky 2015 - 2024. Zákonem je zaveden zákaz skládkování platný od roku 2024. Příslušný paragraf v novele zákona o odpadech stanovuje, že na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené právním předpisem.

Co to v praxi znamená? Znamená to, že od roku 2024 nesmíme vozit směsný komunální odpad na skládku RUMPOLDu, ale musíme odpad vozit do spalovny. Centrální spalovny směsného komunálního odpadu máme v současné době v republice dvě, jedna je v Brně. To určitě nestačí. Budování nových velkospaloven ještě nezačalo. Určujícími parametry nových staveb spaloven bude lokalizace spaloven, dojezdové vzdálenosti a využití odpadního tepla. Bez využití odpadního tepla se spalovny stavět nebudou. Jaká bude skutečnost v likvidaci směsných komunálních odpadů po 1.lednu 2024 se dozvíte nejdříve za 10 let.

Josef Jančář, starosta

Pozn.: Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku krajské soutěže "O keramickou pepelnici 2015" ve Vsetíně dne 22.10.2015 http://www.kr-zlinsky.cz/komunalni-odpad-nejlepe-tridi-v-luhacovicich-rymicich-a-kunkovicich-aktuality-12627.html


Vytvořeno: 23. 10. 2015
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:12
Autor: Správce Webu