Navigace

Obsah

Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště

Typ: ostatní
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské HradištěInformace pro život II.

Základní informace – Ochrana a prevence před spalováním hořlavých látek na volném prostranství.

Dle zákona o požární ochraně /133/1985 Sb.,/ - každý je při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinen učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Právnické či podnikající fyzické osoby, fyzické osoby jsou povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Telefonní číslo pro ohlášení pálení – Operační středisko HZS Zlínského kraje: 950 670 222 nebo paleni.hzszlk.eu

Místo pálení je třeba pečlivě vybrat. Ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů. Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.

Bezpečnostní pravidla:

  • Ohraničte důkladně ohniště.
  • Mějte po ruce dostatek hasební látky.
  • Nepoužívejte hořlavé látky.
  • Oheň po celou dobu hlídejte.
  • Vyberte na pálení bezpečné místo.

Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství – a někdy je i zakazují.

Pokud někdo způsobí svým jednáním požár, může mu být udělena pokuta až do výše 25.000,- Kč fyzickým osobám a až 500.000,- Kč právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám.

Při škodách vyššího rozsahu může být i trestně stíhán. Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.


Vytvořeno: 29. 7. 2013
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:18
Autor: Správce Webu