Navigace

Obsah

DRUZÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Typ: ostatní
2. místo Naše obec se v letošním ročníku soutěže „O KERAMICKOU POPELNICI 2024“ umístila na krásném druhém místě v kategorii obcí do 2.000 obyvatel v celém Zlínském kraji, kdy nás přeskočila jen obec Kateřinice.

Pokud se podívám v kanceláři starosty do poličky, uvidím již celkem 14 exemplářů keramických popelnic! Celkem se jednalo o 18. ročník této soutěže. Dalo by se tak říci, že se jedná již o notorietu v dané soutěži, kde se umisťujeme hodně vysoko, za což jsem rád. Ale nic se neděje samozřejmě a záleží zejména na našich občanech, jak k vybraným druhům odpadu přistoupí a jak důslední budou v jejich třídění. Tato cena je vizitkou našich občanů v třídění odpadů, za což jim děkuji.

Mohli jsme se tak oprávněně pyšnit ve Zlíně, v Baťově institutu, v prostorách budovy č. 15, kde se nachází multifunkční prostor „Kavárna“, kde toto vyhodnocení moderovala známá herečka Tereza Bebarová. Spolu s oceněním je spojena také finanční odměna pro obec ve výši 20.000 Kč.  

Jedná se o soutěž obcí Zlínského kraje, kterou spolu se Zlínským krajem pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. Ta hodnotí vytřídění čtyř základních obalových materiálů: PAPÍR, PLAST, SKLO a NÁPOJOVÝ KARTON.

Z uvedeného ocenění je zřejmé, že občané obce Šumice pravidelně třídí odpad svědomitým způsobem a nastavení sběrných míst je správné a dostatečné. To, že jsme ve Zlínském kraji opakovaně na horních příčkách v pomyslném třídícím žebříčku, je výborný výsledek nás všech, občanů obce Šumice. Jsem rád, že naši občané dlouhodobě chápou třídění odpadu v širším kontextu, s důrazem na ekologii, což má konečný dopad na obecnou čistotu obce.

Další soutěžní hodnocení probíhalo ve sběru elektrotechnického odpadu, kterou organizuje společnost ASEKOL a ELEKTROWIN, kam rovněž odevzdáváme spotřebované elektrospotřebiče. V této kategorii jsme se, jako i minulý rok, neumístili. Je to dáno tím, že tyto společnosti oceňují dle procentního nárůstu odběru oproti minulému roku, kdy v našem případě je odběr cca neustále konstantní. Rovněž se naše obec neumístila v kategorii nejmenší produkcí směsného odpadu, která letos byla vyhlášena vůbec poprvé. Alespoň víme, na čem do budoucna zapracovat.    

Do budoucna bude otázkou směřování dalšího vývoje v třídění odpadů, kdy zpřísňující se podmínky pro ukládání odpadu budou dopadat i na směsný odpad, který bude podléhat třídění do takové míry, aby ukládaný odpad na skládku byl co nejmenší. Tím bych apeloval na občany ve smyslu třídění i biologicky rozložitelného odpadu do kompostérů, které jsme i v letošním roce mezi své občany zapůjčili.  

Za sebe jsem velmi rád a potěšen, že naše mladá generace a jejich děti si osvojují návyky a životní styl, který je šetrný k životnímu prostředí. To má pro budoucnost nejen našeho blízkého životního prostředí, ale v kontextu i celé naší planety, obrovský význam. Nesmíme v našem snažení nijak polevit, spíše hledat možnosti v ještě větší separaci odpadů. Také se mi líbí motto mnohých odpadových hospodářů: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“. Pokud se rozhlédneme kolem sebe a projdeme se do nejbližšího okolí, do přírody, která bývá mnohdy nedotčena, tak si uvědomíme, že komplexní řešení s odpady má svůj neodmyslitelný význam. V obci Šumice rozhodně!  

Ministerstvo životního prostředí připravuje program vratných plastových obalů (fungující např. na Slovensku), nicméně v této oblasti já osobně nejsem takovému řešení příznivcem. Sotva jsme se naučili třídit plastový odpad efektivním způsobem formou zpětného odběru v kontejnerech na plast, navrhovaná změna spočívá ve vracení těchto neporušených obalů v obchodech a na dalších místech. Tak jak nyní máme kontejnery od svých domovů v pochozí vzdálenosti, budeme muset dle návrhu vozit obaly v neporušeném objemu do místa odběru, což zabere jistý čas, místo na ukládání, náklady na převoz a tím i zatížení životního prostředí. Nedává mi to jednak logickou smysluplnost, jelikož v současnosti vybereme efektivně 9 z 10 plastových lahví a nedomnívám se, že zbylých 10% nový předkládaný vratný systém dokáže vyplnit a i kdyby, za jakou cenu? Další věcí je skutečnost ekonomická, neboť současným systémem odpadového hospodářství společnost EKO-KOM za vybrané plastové obaly v kontejnerech obci Šumice přispívá každý rok cca 200.000 Kč a tato položka by v případě navrhovaného nového systému ve vratných obalech byla bez náhrady pravděpodobnou ztrátou rozpočtu obce.      

Ještě jednou bych poděkoval všem, kteří svědomitě třídí odpad, neboť v konečném důsledku nám všem to přinese zdravé životní prostředí nejen současnosti, ale v budoucnu. O tom také svědčí ocenění v soutěži o keramickou popelnici, ale také pohled kolem sebe v naší pěkné obci.  

O průběhu slavnostního předání keramických popelnic informuje na svých stránkách Zlínský kraj:

https://zlinskykraj.cz/tiskove-zpravy/do-obci-zlinskeho-kraje-putuji-oceneni-za-trideni-odpadu

 

 


Vytvořeno: 31. 5. 2024
Poslední aktualizace: 3. 6. 2024 15:44
Autor: Mgr. Josef Podešť