Navigace

Obsah

ZÁCHRANA ŠUMICKÉ UMĚLECKÉ PAMÁTKY

Typ: ostatní
ZÁCHRANA ŠUMICKÉ UMĚLECKÉ PAMÁTKY 121. července 2022 byla dokončena rekonstrukce unikátní šumické umělecké památky, domácího oltáře z rodinného domu Hřibových, Šumice čp. 143. Oltář byl přestěhován do Hasoňovy chalupy čp. 102.

Domácí oltář, který byl vyzděn v obvodové stěně jizby rodinného domu, byl sejmut, přestěhován, postaven do jiné lidové stavby a odborně zrestaurován. Vypadá to jednoduše. Rozebrat, poskládat, zrekonstruovat. Jak to ale konkrétně probíhalo?

Informaci o existenci takového domácího oltáře jsem získal začátkem roku 2020. Vlastník rodinného domu pan František Hřib, bytem ve Lhotce u Hradčovic, byl s myšlenkou záchrany oltáře přestěhováním do Hasoňovy chalupy okamžitě nadšen a oltář včetně sošek daroval Obci Šumice.

Po pořízení fotodokumentace jsem oslovil okolní muzea s žádostí o odbornou pomoc. Bohužel, muzea na podobné obecní projekty nemají kapacity. Fotodokumentaci jsem zaslal kunsthistorikovi Mgr. Pavlu Konečnému z Olomouce, kterého v Šumicích známe jako kurátora výstavy obrazů Františky Kudelové. Jeho odpověď nás všechny ujistila, že se jedná o unikátní památku:

„ Je to opravdu moc pěkný domácí oltářík a musím říci, že jsem se s takovou podobou zatím nesetkal. Asi je to vskutku spontánně vzniklý a půvabný doklad lidové zbožnosti konce 19. století, vyhotovený podle historizujících stylových postupů svébytnou originální technologií.  To, že drobné architektonické dílko zachráníte, bude neobyčejně záslužné a jistě se stane vhodným a obdivovaným exponátem, dokumentujícím řemeslnou zručnost a vynalézavost dřívějších generací občanů Šumic.“

Možná trochu naivně jsme se pustili do přestěhování oltáře nakonec sami. Zaměstnanci obecního úřadu. Zdivo, do kterého byl oltář vetknutý, bylo z plných pálených cihel, římsy a oblouky z malty byly do zdiva přikotveny železnými hřeby. Nebylo jednoduché jednotlivé prvky sejmout a nepoškodit. Při odsekávání prvků ze zdiva došlo zákonitě k velké fragmentaci. Výsledek nebyl vůbec povzbuzující, byl spíše zklamáním a tak zůstala jen logická otázka, kdo to dá jednou dohromady. Fragmenty oltáře byly uloženy do beden, římsa oltáře zůstala ještě na původním místě. To byl březen 2020.

K velkému obratu došlo na počátku roku 2022, kdy jsem se seznámil se sochaři, ale také s kvalifikovanými uměleckými restaurátory, s MgA Jakubem Klimentem z Pitína a s BcA Šimonem Saňákem z Lipové-Slavičína. Nejdříve nám zrestaurovali pískovcový smírčí kříž-pomník umístěný v Hasoňově chalupě a v červenci 2022 se pustili do rekonstrukce domácího oltáře. Rekonstrukce dopadla výborně, posuďte sami srovnáním původního a nového stavu:  srovnání.pdf (270.02 kB) Použitím barev jsme se přiblížili původní malbě. Karmínová červeň byla na sloupcích původně jako první nátěr. Oltář je nově umístěn v jizbě nad kosnem, ve svatém koutě. Dle paní Ludmily Pomykalové byl oltář často přemalováván, jak se v domě střídali různí malíři pokojů. O historii oltáře bohužel obyvatelé RD Hřibových nic neví. Byl tam vždy, co pamatují.

S výsledkem je spokojen i Mgr. Pavel Konečný, kterého jsem o zdařilé rekonstrukci informoval. Píše:

„ díky za pozdravy a za zprávu o restaurování oltáře, k čemuž Vám patří velká gratulace, protože, jak vidno, dobrá práce se podařila a zasloužil jste se o zachování pozoruhodného sakrálního artefaktu, dokladu lidové zbožnosti a kvalitní uměleckořemeslné práce, která bude jistě ozdobou vašeho muzea“

Já děkuji všem, kteří se na záchraně oltáře podíleli. Nadšencům Václavu Markovi a Davidu Čechovi, kteří vyzdili a připravili niku v Hasoňově chalupě a samozřejmě oběma restaurátorům, Jakubu Klimentovi a Šimonu Saňákovi.

Mimořádné poděkování patří dárci, panu Františku Hřibovi, který nezištně daroval oltář Obci Šumice. Oficiální uvedení této památky připravujeme na šumické hody.

Josef Jančář, starosta obce

Foto: Josef Jančář

Foto č.15-21,časosběr: Šimon Saňák

 

 


Příloha

Vytvořeno: 27. 7. 2022
Poslední aktualizace: 28. 7. 2022 10:54
Autor: Josef Jančář