Navigace

Obsah

OTEVŘENÍ CYKOSTEZKY ŠUMICE–RUDICE

Typ: ostatní
OTEVŘENÍ CYKOSTEZKY ŠUMICE – RUDICE 1Stavba cyklostezky byla slavnostně otevřena v pátek 22. července 2022. Otevření cyklostezky, jak na straně Šumic a následně Rudic, se zúčastnily stovky cyklistů.

Stavba cyklostezky Šumice–Rudice je společným projektem obcí Šumice a Rudice. Každá obec financovala svou část cyklostezky. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) spolufinancoval stavbu o RN 12.186.976 Kč dotací ve výši 5.178.721 Kč. Stavba je u SFDI evidována pod kódem: „Cyklostezka Šumice – Rudice“ - ISPROFOND 5728510140. Článek na obecním webu www.sumice.cz je současně povinnou publicitou.

Příprava na realizaci akce byla zahájena prakticky na začátku volebního období 2018-2022. Projektové práce byly zahájeny v roce 2019.  Stavbu projektovala projekční kancelář K-PROJEKT KROČIL z Luhačovic, projektant dopravní specialista Ing. Marek Lukács. Po získání stavebního povolení byla podána na SFDI žádost o dotaci. Žádost o dotaci nám podala RRA Východní Moravy ze Zlína. Koronavirus brzdil i vyřizování žádostí. Dotace nám byla přiznána v červenci 2021.  

Stavbu realizovala stavební společnost SILNICE-CZ s.r.o. z Krnova, vedoucím stavebním manažerem byl Ing. Petr Olivík.

Betonový kryt vozovky jako subdodávku zhotovila ve výborné kvalitě společnost SKANSKA a.s. Technický dozor investora vykonával Ing. Hynek Sušil ze společnosti IS PROJEKT z Uherského Brodu. Obec RUDICE byla při výstavbě zastoupena starostkou Mgr. Miroslavou Chupíkovou.

Nová cyklostezka je polohově umístěna v trase staré cesty z Rudic do Šumic a leží kompletně na obecních pozemcích. Celková délka nových komunikací je 1780 m, z toho 765 m na katastru obce Šumice a 1015 m na katastru obce Rudice. Samotná cyklostezka má délku 1520 m.

Celkové náklady stavby jsou 12.186.976 Kč, z toho investice obce Šumice je 6.327.962 Kč a investice obce Rudice je  5.859.014 Kč. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl na cyklostezku dotaci celkem ve výši 5.178.721 Kč.

V budoucnu bude v části Šumice a v rámci komplexních pozemkových úprav realizován  poslední úsek účelové komunikace kolem rybníků KPÚ v délce 600 m. Také zde je plánován betonový povrch. Tím bude dokončena celá cyklotrasa s bezprašným povrchem.

Nová cyklostezka se může stát skutečnou a praktickou dopravní spojnicí sousedících obcí. Nejenom cykloturistickou trasou. Žáci základní školy mohou cyklostezku využívat při cestách do šumické ZŠ. Cyklostezka má náročnější podélný profil a také její poloha v částečně zalesněném území, to jsou faktory, které musí každý cyklista respektovat a zejména sjíždět do Šumic s patřičnou opatrností. Respektování daných poměrů a stavu vozovky je nakonec obecný požadavek, který platí vždy. Ne vždy to ale cyklisté respektují. Za svou jízdu bez nehody je odpovědný jenom cyklista.

Každá dopravní stavba v extravilánu představuje citelný zásah do životního prostředí. V našem případě ale nemusí mít negativní vliv. O lokalitu se intenzívně zajímá lepidopterolog a velký znalec místní přírody Ing. František Kopeček z Těšova. V plánu jsou výsadby specifických „motýlích“ rostlin na vzniklých plochách. Některé již probíhají. Také vzniklá světlina v šumickém úseku s plošným výskytem dymnivky má velký potenciál pro jistý motýlí projekt. Nechci předbíhat, ale už během stavby se zde objevili motýli, které jsem zde nikdy nepozoroval. To je dobrým znamením.

Slavnostního otevření cyklostezky se na obou stranách zúčastnili stovky cyklistů z nedalekého okolí. Posezením v areálu šumických rybářů prošlo asi 250 osob. Snědlo se 100 makrel, 100 klobás, návštěvníci akce vypili 4 bečky piva, bečku kofoly…

Děkuji všem pořadatelům a členům spolku RYBNÍKÁŘI JEZERA za bezvadný servis.

 

Josef Jančář, starosta obce


Vytvořeno: 27. 7. 2022
Poslední aktualizace: 28. 7. 2022 08:13
Autor: Josef Jančář