Navigace

Obsah

KOTLÍKOVÉ DOTACE - JEŠTĚ JSOU PENÍZE!

Typ: ostatní
KOTLÍKOVÉ DOTACE - JEŠTĚ JSOU PENÍZE ! 1Zlínský kraj zatím nevyčerpal alokovanou částku na DOTACE OP ŽP 2021-2027 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Příjem formulářů Žádostí o poskytnutí dotace je do 31. 8. 2022 do 17:00 hod. Datum a čas přijetí elektronického formuláře Žádosti není rozhodující.

Náměstek hejtmana ZK Ing. Lubomír Traub informuje dopisem starosty ZK a stavu čerpání dotací, podávání žádostí na kotlíkové dotace:  Dopis náměstka .pdf (75.28 kB)

Zlínský kraj má na realizaci Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech  k dispozici 455,5 mil. Kč, kterými je schopen podpořit cca 3 500 výměn kotlů. Do dnešního dne bylo ve Zlínském kraji elektronicky doručeno 841 žádostí o poskytnutí dotace.

Kdo si může o dotaci požádat?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, který v nemovitosti zároveň bydlí a vytápí starým kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Výměna neekologického kotle je možná za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000 Kč
  • tepelné čerpadlo max. 180.000 Kč
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000 Kč.

Se zpracováním žádostí o poskytnutí dotace a závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace pomohou žadatelům ZDARMA místní akční skupiny, pro obec Šumice MAS Bojkovska - viz kontakt:

Ing. Veronika Hurbišová,  telefon: 777 248 293,  e-mail: hurbisova@bojkovsko.cz. MAS Bojkovska nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu

Další informace viz webové stránky: Zlínský kraj,  Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje. Odkaz:

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

 

Josef Jančář


Příloha

Vytvořeno: 21. 7. 2022
Poslední aktualizace: 25. 7. 2022 14:46
Autor: Josef Jančář