Navigace

Obsah

Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Typ: ostatní
Společnost EG.D, a.s., požádala obec o zveřejnění následující informace:

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme plakát – upozornění, kterým chceme spoluobčany informovat o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věnována náležitá pozornost.

Bohdan Důbrava
Vedoucí správy sítě VN a NN
EG.D, a.s.


Příloha

Vytvořeno: 6. 12. 2021
Poslední aktualizace: 6. 12. 2021 11:24
Autor: Správce Webu