Navigace

Obsah

ŠUMICKÝ ZPRAVODAJ

Typ: ostatní
ŠUMICKÝ ZPRAVODAJ v prosinci NEVYJDE 1Vážení spoluobčané, epidemie covidu je příčinou mimořádných situací, které jsme v minulosti vůbec neznali. Takovou mimořádnou situací je skutečnost, že z důvodu nemoci grafika Luboše Borýska poprvé nevyjde vánoční číslo Šumického zpravodaje v obvyklém termínu.

Na sazbu, grafickou úpravu a korekturu zpravodaje si vymezíme vždy jeden týden před tiskem zpravodaje. A pokud je grafik zrovna v nemocnici a následují vánoční svátky, termín vydání je nenávratně pryč. Grafikovi Lubošovi přeji brzké uzdravení. Šumický zpravodaj vyjde v lednu 2022.

Letos, stejně jako vloni, jsme ze stejných epidemických důvodů zrušili veškeré prosincové kulturní akce. Jenom připomenu, jaké částky jsme v minulém období rozdělovali z výnosu dobročinných vánočních koncertů. V roce 2017 - 91 000 Kč, v roce 2018 - 112 000 Kč a v roce 2019 to bylo 130 000 Kč. Letos zastupitelé schválili dar obce Šumice pro NF dětské onkologie KRTEK FN Brno ve výši 15 000 Kč a pro Registr dárců kostní dřeně NADĚJE Plzeň částku 15 000 Kč. V této souvislosti zmíním, že naše obec každoročně posílá dar Charitě Uherský Brod ve výši 44 000 Kč, Domovu seniorů Nezdenice 15 000 Kč a Zařízení PAHOP, paleontologické a hospicové péče dar 5 000 Kč.  V letošním roce jsme poslali do postižených obcí Jižní Moravy finanční dar 20 000 Kč a stavební materiál za 60 000 Kč.

Obec nebyla jediná, kdo v letošním roce pomáhal a přispíval potřebným. Ze spolků, kteří pomáhají jiným, bych jmenoval a vyzdvihl dva spolky, Spolek dobrovolných hasičů a Besedníky.

Po pročítání svého loňského vánočního úvodníku ve zpravodaji, plného pesimistických prognóz, musím bohužel konstatovat, že skepse byla na místě. Všichni pozorujeme kolem sebe obrovskou inflační turbulenci ve všech oblastech, včetně cen za elektřinu a plyn. Reálná inflace, kterou každý vidí ve své peněžence je určitě vyšší než 6 – 7 % prognózovaných ČNB.

Silná covidová vlna nastoupila na podzim oproti loňsku s malým zpožděním. Ani očkování, které mnozí z Vás letos podstoupili, nástupu epidemie nezabránilo. Očkování alespoň prokazatelně snižuje počty pacientů na lůžkách JIP a mírní průběh nemoci covid.

Postoj ke covidu a k očkování rozdělil už tak dost rozhádanou společnost na dva tábory. Bohužel rozdělil i lékařskou obec. Nejenom seniorská populace je potom zmatena a neví komu věřit. Odborníků na viry je až moc.  Nejhorší na covidu je, že každá velká vlna paralyzuje standartní zdravotní péči v nemocnicích a plíživě vysává mentální sílu ze zdravotníků. Popírače covidu nepřinutí změnit jejich názor ani argument přetížených zdravotníků a nemocnic. Osobní názor nikomu odpírat nesmíme, máme svobodu, po které starší generace spoluobčanů toužila 40 let. Jaké jsou limity víry o nebezpečnosti různých medikací včetně očkování se ukáže v krizové situaci ohrožující život pacienta. Když to bude nutné pro záchranu svého života, každý těžký pacient na lůžku JIP přijme jakoukoliv naordinovanou medikaci, i s vedlejšími účinky, které mu mohou nevratně poškodit zdraví. Život je jenom jeden!

Děkuji všem občanům a spolkům za spolupráci, děkuji všem členům spolků za osobní iniciativu při organizování společenského života v obci.

Všem občanům naší obce přeji klidné prožití vánočního období ve zdraví. Přeji Vám všem do nového roku hlavně pevné zdraví a víru, že zase bude líp.

Josef Jančář , starosta

 

P.S. Dnes mně Luba napsal, že už začal pracovat, půjde-li vše hladce včetně tisku, můžeme na začátku ledna zpravodaj roznášet.

Každým rokem doufáme, že budou „bílé vánoce“, většinou marně. Podívejte se, jak vypadají zasněžené Šumice na fotografiích a pozorujte zimní přírodu kolem nás. Vše nafoceno v Šumicích.

Foto: JJ


Vytvořeno: 20. 12. 2021
Poslední aktualizace: 29. 12. 2021 09:57
Autor: Josef Jančář