Navigace

Obsah

MIGRANTI (bobři) v ŠUMICÍCH

Typ: ostatní
Článek přináší informaci o migraci bobra evropského (Castor fiber), na katastru obce Šumice za posledních 10 let. Bobr je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů.

Návrat bobra do současné kulturní krajiny s sebou přináší celou řadu konfliktních situací.

V Jižních Čechách, v krajině tisíců rybníků musí být výskyt bobra aktivně eliminován. Na povodí Olšavy žádná aktivní eliminace výskytu bobra plánována není. Bobr má u nás výborné podmínky a sám si vybere, kde se usadí. Zdá se, že preferuje klidné, hlubší vody s bohatým břehovým porostem a bonusem pro bobra jsou zemědělské plodiny na polích přímo u Olšavy.

Bobra evropského můžeme pozorovat na našem katastru už 10 let. Za tu dobu vyzkoušel všechny vodní toky a plochy. Jeho stopy, ohryzané porosty, jsme nacházeli na Olšavě, Ledském potoku a na Ovčírce včetně rybníků. Trvale se usadil na dolním toku Olšavy mezi  mostem a splavem. Další lokalitou pravidelného výskytu je soustava rybníků na Ovčírce.

V příloze jsou fotografie, které mapují činnost bobra v Šumicích. První ohryzané stromy se objevily na Olšavě v roce 2011 ( fotky č. 1 až 4). První fotku bobra jsem pořídil v roce 2016 na horním toku Olšavy, u posledního splavu (fotky č. 5 až 9).

V nedělním pozdním odpoledni 30. května 2021 bylo možné pozorovat bobra při práci na odkalovacím rybníčku na „jezerách“. To jsou fotky č. 10 až 18.

Asi před třemi lety likvidovali pracovníci OÚ úhyn bobra nalezeného na Ovčírce v Kútě u čp. 212.

Povodí Olšavy se nachází v zóně, kde je kladen důraz na ochranu a rozvoj bobřích populací s cílem vytvoření celoplošného výskytu. V současnosti se odhaduje populace bobra evropského v ČR na 6000 jedinců, z toho dvě třetiny žijí na Moravě.

 

Text a foto:  Josef Jančář


Vytvořeno: 31. 5. 2021
Poslední aktualizace: 1. 6. 2021 12:07
Autor: Josef Jančář