Navigace

Obsah

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA

Typ: ostatní
KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA 1Region Slovácko aktuálně zpracovává Koncepci rozvoje cestovního ruchu Slovácka. Oslovuje proto všechny obce a obyvatele regionu Slovácko s prosbou, o součinnost při zpracování této koncepce a žádá je o názory k tématu cestovního ruchu.

K tématu rozvoje cestovního ruchu mám poznámku.

Úspěšnost v oblasti cestovního ruchu je přímo úměrná atraktivitě dané destinace. Známe to všichni z osobní zkušenosti. Cestujeme, navštěvujeme vyhlášené lokality a nakonec hodnotíme lokalitu i svou spokojenost. Na příjmu z cestovního ruchu jsou závislé společnosti a subjekty, které v dané oblasti podnikají. Naše obec to není. Příjmy obce z cestovního ruchu, pokud sama nepodniká, jsou z různých poplatků, případně z podílu odvedených daní podnikajících subjektů. Obec Šumice nevybírá poplatky za parkování, ani poplatky za ubytování a jaký podíl daní z RUD tvoří turistika nemusíme ani odhadovat. V obci není ubytování ani restaurace. V nadsázce se dá konstatovat, že naše obec nemá z turistiky ani korunu.

Nabídky různých obchodníků s propagačními materiály a službami, kteří se zaklínají zvýšením cestovního ruchu v obci, odrážím v žertu argumentem, že naše obec o turisty nestojí. S nadsázkou argumentuji současným fenoménem, kdy obyvatelé evropských metropolí  protestují proti masové turistice, která dusí domácí obyvatelstvo. Naši obec žádná masová turistika nedusí, samozřejmě. A chceme-li i my cestovat na dovolené na kole, musíme strpět cyklisty, kteří naší obcí projíždí a jsou vděční, že se mají kde občerstvit. Rádi také turistům ukážeme naše obecní muzea. Taková turistika z nás ale atraktivní a výdělečnou lokalitu neudělá a obecní rozpočet to nepozná.

O rozvinuté turistice mohou mluvit obce z oblasti Bílých Karpat nebo Chřibů. Zcela výjimečný je případ malé obce Modrá nebo sousedícího Velehradu. Na dané téma „turistických obcí“ jsem hovořil se starostou Velkých Karlovic a právě ten mne překvapil sdělením, že obyvatelům Velkých Karlovic masová turistika včetně gastronomických akcí v jejich obci začíná vadit. Chtějí mít doma více klidu, než turistického ruchu.

Zpět ke koncepci Regionu Slovácka a k žádosti o spolupráci. Zpracovatelem koncepce je společnost Culture Matters, s.r.o. zastoupená všeobecně známou postavou v tuzemském cestovním ruchu Ondřejem Špačkem. Ta nás oslovila k vyplnění dotazníků mapujících názory na současnou úroveň cestovního ruchu v regionu Slovácko.

Dotazník určený pro obce jsem vyplnil, široká veřejnost má možnost vyplnit druhý dotazník: https://www.click4survey.cz/s4/42901/66dbef38

Agentura nás požádala o publicitu a zveřejnění dotazníku, proto tak činíme. Kdo má zájem může dotazník vyplnit a odeslat.

O výsledné podobě koncepce budete  informováni, stejně tak uvítáme návrhy, náměty, problematická místa k řešení. Píše nám paní Lenka Durďáková, tajemnice sdružení REGION SLOVÁCKA, Masarykovo nám.21, Uherské Hradiště, tel: 572 525 530, mail: lenka.durdakovalovacko.cz.  Další informace na: http://www.slovacko.cz

 

Josef Jančář


Vytvořeno: 21. 4. 2021
Poslední aktualizace: 21. 4. 2021 16:50
Autor: Josef Jančář