Navigace

Obsah

KALAMITA v obecním lese

Typ: ostatní
Obec Šumice je vlastníkem 247 ha lesních porostů. Z toho se 71 ha nachází v k.ú. Újezdec u Luhačovic, na parcele č. 942/99.


p.č. 942.99.pdf (221.97 kB)  V letošním roce jsme byli nuceni změnit odborného lesního hospodáře. Ing. Jan Tureček, který pracuje pro LESY Komňa s.r.o., odchází do důchodu. Lesního odborného hospodáře bude pro obec Šumice vykonávat Miroslav Mikulec, který současně vykonává pro obec lesního technika.210831 MÚ UB ŽP OLH.pdf (286.66 kB)

O historii obecních lesů se můžeme dočíst v obecní kronice 1918 -1938. Kronikář Cyril Šojdr popisuje s odstupem 15 let nabytí 130 ha obecních lesů v roce 1930. V roce 1918 1/3 veškeré půdy vlastnila v nově vzniklé republice šlechta. Cílem pozemkové reformy probíhající v letech 1919-1938 bylo rozdělení velkých soukromých pozemků. Obec za starostování Leopolda Slívy získala v roce 1930 130 ha „panských“ lesů za cenu 185 000 Kč. Na koupi lesa si Obec půjčila u Okresní záložny v Uherském Brodě 150 000 Kč. 

Vlastník lesa musí na lesních pozemcích hospodařit podle lesního zákona. Nejenom těžit, ale i zalesňovat a likvidovat přírodní kalamity.  Porosty jasanů na vlhkých lokalitách Žebráček jsou silně poškozené kořenovými hnilobami (václavka, lesklokorka), doprovázené symptomy odumírání větví s příznaky komplexního chřadnutí („Chalara“) a asociovaného výskytu lýkohuba jasanového. Tolik odborný popis. V praxi to znamená, že porosty jasanů usychají na stojáka a musí se vytěžit. Nemocné a suché jasany najdeme v povodí Ovčírky i Olšavy. Obec na Žebráčkách vytěžila 2 ha jasanových porostů a zalesnila je převážně dubem.

Další kalamitou posledních let je napadení smrkových porostů kůrovcem, neboli lýkožroutem, který způsobuje velké škody v celé Evropě. Rozmnožení kůrovce v ČR souvisí s konkrétními podmínkami v ČR. Těmi jsou obrovské monokulturní plochy smrků, nadmořská výška porostů pod 600 m n.m. a také zvyšující se průměrná roční teplota. Obecní lesy jsou převážně listnaté, kůrovci jsme se ale nevyhnuli. Za poslední 3 roky jsme vytěžili 3 ha napadených porostů a v současnosti máme jednu napadenou lokalitu  0,3 ha na újezdském katastru, viz fotky.

Největší kalamitu letošního roku představuje větrná bouře z 24.6.2021. 210831 MÚ UB les kalamita.pdf (235.11 kB). Silná vichřice se opřela do třicetiletých až čtyřicetiletých smrkových porostů od západu a na ploše 3 až 4 ha polámala nebo jinak poškodila asi 1000 m3 smrkových porostů. Poškození je vidět z fotografií. Tyto porosty právě těžíme. Museli jsme čekat na kapacitu lesní firmy FORESTRA.CZ, smrkové porosty se musí z důvodu bezpečnosti těžit harvestorem. Vichřice také rozptýleně poškodila dalších asi 300 m3 porostů včetně dubů.

Lesní majetek má Obec Šumice pojištěn u Hasičské vzájemné pojišťovny a způsobená škoda je předmětem pojistné události.

Text a foto Josef Jančář


Přílohy

Vytvořeno: 21. 10. 2021
Poslední aktualizace: 26. 10. 2021 09:33
Autor: Josef Jančář