Navigace

Obsah

REALIZACE STAVEB v obci ŠUMICE v roce 2020

Typ: ostatní
Významný příjem do obecního rozpočtu představuje podíl z různých typů daní vybíraných státem. Plánovaný příjem obce z rozpočtového určení daní (RUD), byl v roce 2020 ve výši 25,4 mil. Kč.

Takový předpoklad se zřejmě nenaplní. Výkon národní ekonomiky klesá a tím klesne i výběr daní státem. Potom klesne i náš, jinak zákonem zaručený příjem od státu. V RUD očekáváme propad v příjmech min. o 5 mil. Kč. To odpovídá poklesu výkonu národní ekonomiky o 15 %.

Tok příjmů z dotací zatím zastaven nebyl a doufám, že ani zastaven nebude.

Obec své investice a velké opravy roku 2020 zatím neomezila, nechceme přispívat propadu ekonomiky tím, že přestaneme investovat, neboli „utrácet“ finance. To platí samozřejmě obecně pro celou národní ekonomiku včetně nevýrobní sféry.

Přehled o prováděných stavbách:

  • v květnu jsme provedli opravu asfaltového povrchu nejhoršího úseku cyklostezky Šumice-Újezdec, v délce 440 m, to je 1000 m2 nového AB povrchu. Důvodem značného množství poruch povrchu v daném úseku je geologické podloží a svážné území. Náklady na stabilizaci svahu by vyšly na 10 mil. Kč. Stavební práce provedla společnost SWIETELSKY s.r.o. z Valašského Meziříčí, náklad 700 tis. Kč. Jak dlouho oprava vydrží v dobrém stavu dnes nikdo neví, stávající stav byl ale neudržitelný. Pod AB kryt byla položena vyztužovací mříž ze skelných vláken.
  • na OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE v ulici Kút o rozpočtových nákladech 1,43 mil. Kč jsme získali od MMR dotaci ve výšši 1 mil. Kč. Stavbu provádí vítěz soutěže, firma STRABAG a.s. závod Uh. Hradiště. Pokládka asfaltové vrstvy v ul. Kút bude 7. srpna 2020.
  • OPRAVU CHODNÍKŮ v ulici Kút o rozpočtových nákladech 1,2 mil. Kč hradí obec z vlastních prostředků. Stavbu provádí vítěz soutěže, firma STRABAG a.s. závod Uh.Hradiště. 
  • obec zadala opravu AB povrchu v ulici Za Drahou společnosti STRABAG a.s., která ji provede za jednotkové ceny vysoutěžené v ulici Kút. Plocha komunikace je 1600 m2, cena za položení AB povrchu je 550 tis. Kč. Pokládka asfaltové vrstvy v ul. Za Drahou bude 31. srpna 2020.
  • v současné době provádí firma SILAMO s.r.o. z Uherského Brodu základy a úpravu okolí 15 hrobových míst pro uložení uren. Cena 150 tis. Kč. Hrobová místa (základy bez pozemku) budou odprodány zájemcům.
  • v současné době finišujeme s dokončením akce MODERNIZACE MŠ, 3. třída. Stavbu provádí vítěz soutěže, firma LISONĚK s.r.o. z Uherského Brodu. Náklad celkem 4,6 mil. Kč.  Byla nám přidělena dotace od MF ve výši 4,27 mil. Kč. Tři třídy MŠ budou otevřeny na začátek nového školního roku v září 2020.
  • v souvislosti s vystěhováním obecní knihovny z prostor MŠ jsme rekonstruovali budovu bývalé Jednoty čp. 398 na OBECNÍ KNIHOVNU. Stavební práce o RN 1,5 mil. Kč provedla firma LISONĚKs.r.o.
  • největší stavebné akcí roku 2020 je stavba SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 7 b.j. Šumice čp. 33. Stavbu za 16 mil. Kč provádí vítěz soutěže, stavební firma STAVBY VANTO s.r.o.z Kunovic. Dotace na stavbu od MMR je 12,5 mil. Kč. Termín dokončení je 05/2021.

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že Obec Šumice své naplánované akce zatím všechny realizuje. Rozpočtové náklady výše uvedených stavebních akcí jsou celkem 26,13 mil. Kč, z toho dotace činí 17,77 mil. Kč a vlastní plnění je 8,36 mil. Kč. Stavba 7 b.j. bude ale z části realizována v roce 2021.

 

Text a foto:  Josef Jančář,starosta

 


Vytvořeno: 29. 7. 2020
Poslední aktualizace: 21. 8. 2020 09:06
Autor: Josef Jančář