Navigace

Obsah

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci

Typ: ostatní
Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč. Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.

Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo celkem 10 749 žádostí v celkovém požadovaném objemu 5,333 mld. Kč, což představuje částku o 1,33 mld. vyšší, než bylo pro tuto podporu alokováno. Přijaté žádosti tak budou zhruba o 25 % kráceny.

Příjem žádostí pro nestátní vlastníky lesů skončil v úterý 22. 9. 2020. „V rámci druhého kola příjmu žádostí - za nahodilé těžby jehličnatého dříví provedené v roce 2019 v nestátních lesích - bylo přijato celkem 10 749 žádostí v celkovém požadovaném objemu 5,333 mld. Kč. Tato částka odpovídá 13,4 mil. m3 dříví," shrnul výsledný objem přijatých žádostí Vojtěch Bílý, tiskový mluví MZe. „Na tento finanční příspěvek alokovalo Ministerstvo zemědělství celkem 4 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v předešlém roce. Všechny přijaté žádosti nestátních vlastníků lesů budou stejným procentem kráceny (zhruba o 25 %) tak, aby se dostalo na všechny žadatele,“ dodal. Výplata příspěvků nestátním vlastníkům bude zahájena ve čtvrtém čtvrtletí 2020.

Resort letos vůbec poprvé umožnil podávat žádosti o tento příspěvek i státním podnikům, organizačním složkách státu a státním příspěvkovým organizacím s výjimkou národních parků. Tyto subjekty mohou o příspěvek zažádat v termínu od 24. srpna do 16. října 2020.

„Na tento finanční příspěvek byly vydány samostatné Zásady Ministerstva zemědělství. Podmínky pro žadatele a postupy administrace a vydávání rozhodnutí jsou totožné s finančním příspěvkem pro nestátní vlastníky s tím rozdílem, že z kapacitních (personálních) důvodů bude administraci provádět místo krajských úřadů přímo Ministerstvo zemědělství. Po shromáždění veškerých požadavků v termínu stanoveném Zásadami (16. 10. 2020) bude obdobně jako u nestátních vlastníků přistoupeno k případnému krácení požadovaných finančních prostředků," uvedl podmínky pro vyplácení Vojtěch Bílý.

Podmínky pro výplatu kompenzačního příspěvku jsou podle ministerstva pro státní i nestátní vlastníky totožné. Dílčí rozdíly v Zásadách mohou vyplývat pouze z faktu, že v rámci Zásad pro státní vlastníky se nepočítá s příjmem žádostí od fyzických osob (které nejsou účetní jednotkou vedoucí o hospodaření v lese účetnictví). Zásady pro státní vlastníky mají také odlišné datum ukončení příjmu žádostí.


Vytvořeno: 1. 10. 2020
Poslední aktualizace: 1. 10. 2020 08:19
Autor: Správce Webu