Navigace

Obsah

VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ PRO PŘESTUPNÍ TERMINÁL V ŠUMICÍCH

Typ: ostatní
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006672

Hlavním cílem projektu je zvýšit multimodalitu dopravních systémů v Šumicích, resp. širším zájmovém území. Konkrétně se projekt zaměřuje v souladu se zněním výzvy na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu. V centru obce tak vzniknou v návaznosti na železniční dopravu i případnou autobusovou dopravu, moderní parkovací systémy K+R.

Realizací projektu vznikne 5 parkovacích míst v režimu K+R určených pro uživatele veřejné hromadné dopravy, kteří v přímé návaznosti na zastavení vozidla pokračují v cestě prostředkem veřejné hromadné dopravy.

Výše uvedený text je psaný jazykem, jakým je prezentovaná výzva IROP (integrovaný rozvojový  operační program). Poskytovatel dotace, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jeho úředníci očekávají, že stejný odborný jazyk, kterému úředníci dobře rozumí, bude při povinné publicitě používat i příjemce dotace, Obec Šumice.  Přeložím do běžné češtiny.

Hlavním cílem projektu je propojení různých druhů dopravy, v našem případě železniční a autobusové hromadné dopravy s individuální osobní automobilovou dopravou. Parkovací systém v režimu K+R ( z anglického  „POLIB A JEĎ“), znamená krátkodobé parkování sloužící pro  vystoupení nebo nastoupení pasažéra v blízkosti zastávky hromadné veřejné dopravy, který byl na místo dopravený osobním automobilem. A takové parkoviště bylo v blízkosti zastávek veřejné hromadné dopravy v rámci projektu vybudováno.

V blízkosti železniční stanice a autobusové zastávky se takové parkoviště nenacházelo, zastavovat na státní silnici II/495 nebo přímo v autobusové zastávce nelze. Projekt VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ PRO PŘESTUPNÍ TERMINÁL V ŠUMICÍCH je spolufinancován Evropskou unií.

 

Investor stavby:                             Obec Šumice

Zhotovitel stavby:                          KKS, spol. s r.o., Příluky 386, 760 01 Zlín

Projektant:                                      K Projekt Luhačovice

Rozpočtové náklady stavby:           9 074 418 Kč

Skutečné prostavěné náklady:       8 389 195 Kč

Výše dotace MMR a EU:                 5 774 237 Kč

 

TEXT A FOTO: Josef Jančář


Vytvořeno: 22. 11. 2019
Poslední aktualizace: 22. 11. 2019 12:55
Autor: Správce Webu