Navigace

Obsah

Vernisáž výstavy obrazů Františky Kudelové

Typ: ostatní
Celodenní déšť odpoledne ustal a při zahájení vernisáže zasvítilo na dvůr Hasoňovy chalupy sluníčko.

Vernisáž výstavy obrazů šumické rodačky Františky Kudelové (*1912, †1997) proběhla 3. května 2019 v Hasoňově chalupě za účasti asi 150 návštěvníků. Dvorem Hasoňovy chalupy se dobře neslo zpívání místního mužského sboru za doprovodu CM Pajtáš. O nelehkém životním osudu neškolené malířky Františky Kudelové, která prožila v Psychiatrické nemocnici Kroměříž 50 let svého života, informoval návštěvníky výstavy ředitel Psychiatrické nemocnice Kroměříž MUDr. Petr Možný. Pan ředitel přijel do Šumic spolu se svými spolupracovnicemi. Z rozhovoru s terapeutkou PNK paní Ilonou Hlouškovou jsem pochopil, že personál PN Kroměříž má velkou radost z každé podobné akce, která klienty PNK před veřejností destigmatizuje. Všechna vystavená díla nám zapůjčila PN Kroměříž.

Na popud Mgr. Kateřiny Jančářové a jejího manžela Mgr. Marka Bohuše Ph.D. výstavu připravil kurátor výstav a odborník na spontánní umění neškolených tvůrců Mgr. Pavel Konečný z Olomouce. Bylo velkým štěstím získat pro danou věc právě Mgr. Pavla Konečného. Bez jeho osobního podílu by tato výstava nevznikla. Jeho vynikající pověst a mezinárodní renomé sehrály v jednání z PN Kroměříž zásadní roli. Mgr. Pavel Konečný výstavu osobně nainstaloval spolu se svou životní družkou paní Věrou Berkovou. Ta navíc napekla a do Šumic na vernisáž přivezla pravé valašské frgály.

Ve svém zahajovacím projevu představil kurátor výstavy, Mgr. Pavel Konečný, Františku Kudelovou nejenom jako spontánní, neškolenou malířku, ale také jako básnířku. Zarecitoval dvě krátké, ale silné básně, které nám dovolily nahlédnout do nitra mladé vesnické dívky, Františky Kudelové.

Nainstalovat výstavu do prostor Hasoňovy chalupy se ukázalo být výborným nápadem Mgr. Marka Bohuše, Ph.D. Barevné obrazy na bílých stěnách nezařízených místností celou chalupu doslova prozářily. Z podobné malorolnické chalupy Františka Kudelová pocházela. Symbolicky se tak prostřednictvím své tvorby do rodných Šumic po letech vrátila. Jak zaznělo v příspěvku ředitele PNK MUDr. Petra Možného, Františka Kudelová usilovala o návrat do svých Šumic celý život. Jsem rád, že se to podařilo alespoň takovým způsobem a šumická veřejnost se o své, v uměleckém prostředí, slavné rodačce něco dozvěděla.

Až do pozdních večerních hodin vyhrávala ve věrné replice Zajícovy stodoly v areálu Hasoňovy zemědělské usedlosti CM Pajtáš. Věrných příznivců lidové muziky se ve stodole sešlo tak akorát. Program doplnily svým hezkým vystoupením pod májkou dívky z DFS Dřinky. Děkujeme!

Letos jsme ve stodole provedli podlahu z hlinitobetonové mazaniny a elektrické osvětlení. Večerem u cimbálu byl zahájen zkušební provoz.

Výstava bude nainstalována až do 30. června 2019 a je možné výstavu shlédnout formou objednání návštěvy na telefony 739 658 511, případně OÚ 572 691 206, starosta nebo místostarosta. Nejlepší příležitostí na návštěvu výstavy bude Víkend otevřených památkových domků 1. a 2. června 2019.

Děkuji úplně všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli.

Děkuji Mgr. Pavlu Konečnému za kurátorství, za zahájení výstavy a za instalaci obrazů, kterou provedli společně s paní Věrou Berkovou.

Děkuji vedení Psychiatrické nemocnice Kroměříž za zapůjčení exponátů a panu řediteli MUDr. Petru Možnému za úvodní slovo.

Děkuji Mgr. Kateřině Jančářové za návrhy pozvánek a plakátů a hlavně za letitou snahu představení díla a osobnosti Františky Kudelové v Šumicích.

Děkuji Davidovi Prachařovi ze společnosti BIZMARK, a.s., za bezplatné vytištění plakátů a pozvánek.

Děkuji všem zaměstnancům OÚ Šumice a dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci vernisáže.

 

Josef Jančář, starosta

Fotografie k článku Ondra Kalous a Marek Bohuš

 

Fotografie od Dana Doubravy viz odkaz: https://1drv.ms/a/s!Au0U2b0k6cbTg6lr8hoPnISm6PKOuw  

Videozáznam Mgr. Pavla Konečného viz odkaz:  aktuality/videogalerie/vystava-obrazu-frantisky-kudelove/ 


Vytvořeno: 6. 5. 2019
Poslední aktualizace: 10. 5. 2019 09:31
Autor: Správce Webu