Navigace

Obsah

OPRAVENÝ POMNÍK OBĚTÍ 1. a 2. světové války v Šumicích

Typ: ostatní
Obec Šumice opravila v letošním roce Pomník obětí 1. a 2. světové války. Ministerstvo obrany přispělo na opravu pomníku částkou 108.000 Kč.

Po poslední větší opravě pomníku provedené v roce 2013 byl na pomníku ponechán nepůvodní státní znak s pěticípou hvězdou používaný v 70. letech. Na pomníku také stále chybělo sousoší dětí z pískovce, které bylo poničeno vandaly na začátku 90. let. Stavební stav horní poloviny pomníku se každým rokem vlivem zatékání vody za obkladové desky zhoršoval.

Obecní zastupitelstvo schválilo opravu pomníku a jeho rekonstrukci do podoby vzniku z roku 1948 včetně dobových atributů a státního znaku. Iniciátorem opravy byl šumický občan Ing. Stanislav Ptáček.

Obec požádala v roce 2017 a opakovaně i v roce 2018 odbor pro válečné veterány při Ministerstvu obrany o finanční dotaci na opravu našeho pomníku, ev. č. VH CZE 7208-1045. Původní rozpočet na opravu byl 135.000,00 Kč. Ministerstvo obrany poskytlo v roce 2019 na opravu pomníku dotaci.

Opravu pomníku provedla společnost HaServices s.r.o. z Huštěnovic, kopii sousoší a mísu symbolizující věčný oheň vytvořil z hořického pískovce staroměstský sochař Jan Zhoř. Atributy, hlavu Krista a původní státní znak z období do roku 1948, vyrobila již v roce 2018 výtvarnice Eva Víchová ze Starého Města. V době rekonstrukce, v roce 2019, byl pomník po statické stránce již v takovém stavu, že musel být z 50 % kompletně rozebrán a musela být provedena nová betonová jádra pilířů. Stávající osvětlení pomníku bude demontováno a nahrazeno halogenovými úspornými světly zapuštěnými do dlažby. Zpevněná plocha kolem pomníku bude nově předlážděna.

Celkové náklady opravy jsou 230.000 Kč, z toho Ministerstvo obrany ČR uhradí částku 108.000 Kč.

Obec také připravuje pietní místo na čelní stěně kulturního domu. Zde budou umístěny celkem tři pamětní desky se vzpomínkou na všechny šumické občany, kteří se účastnili bojů na frontách obou světových válek. Je zde již umístěna pamětní deska se jménem Josefa Tlacha, účastníka bojů ve Slovenském národním povstání v roce 1944. Generálmajor i.m. Josef Tlach se v domě čp. 34, kde dnes stojí KD, narodil. Na den válečných veteránů, 11.11.2019, zde bude odhalena pamětní deska se jmény tří bojovníků ze západní fronty 2. světové války. V příštím roce sestavu doplní třetí pamětní deska se vzpomínkou na všechny šumické bojovníky na frontách 1. světové války.

 

Josef Jančář, starosta

 

Ing. Stanislav Ptáček napsal text o historii našeho pomníku padlých, který zde uveřejňujeme:

 

POMNÍK PADLÝCH SE PO DLOUHÝCH LETECH VRÁTIL DO PŮVODNÍ PODOBY

Po skončení 2. světové války, kdy se obec vrátila do mírového života, začala obecní rada uvažovat o zbudování pomníku spoluobčanům, kteří položili své životy za svobodu národa. Byl požádán architekt Běták ze Slavičína, aby připravil architektonický návrh. Původně se zamýšlelo vybudovat pomník obětem 2. světové války, poté někdo z rady obce navrhl zbourat velký krásný pískovcový pomník obětem 1. světové války a nahradit ho novým společným, což byla z dnešního pohledu velká škoda.

Zhotovitelem pomníku byl vybrán kamenosochař Stehlíček z Bojkovic. Původně měl být na pomníku nápis „SLÁVA RUDÉ ARMÁDĚ A ZÁPADNÍM SPOJENCŮM, KTEŘÍ VYBOJOVALI NAŠI SVOBODU“.

Z další historie vývoje našeho státu je zřejmé, že vadil následujícímu politickému vývoji.

Na pomníku je tak nápis časově neutrální: „VĚČNÁ ČEST HRDINŮM, KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU NÁRODA.“ Dost dlouhou dobu také obecní radě trvalo vybrat sošku na pomník, což vadilo kamenosochaři Stehlíčkovi a podle dochovaného dopisu to obci rázně vyčetl. Cena pomníku byla 68 tisíc korun.

Pomník byl nakonec slavnostně odhalen 28. října 1948. V dalších letech trošku kopíroval vývoj společnosti. Na začátku 70. let byl násilně stržen věčný plamen, po kterém zbyly jen utržené elektrické dráty. Na začátku 80. let tehdejším představitelům obce vadil na pomníku reliéf Krista a státní znak první Československé republiky; tyto artefakty byly odstraněny a nahrazeny znakem Československé socialistické republiky, který z historického hlediska nemá s 1. ani 2. světovou válkou nic společného.

Je též dost smutné, že si nikdo nepamatuje, kde tyto bronzové artefakty skončily.

Ještě větší újmu pomník utrpěl na začátku 90. let minulého století, kdy po nějaké taneční zábavě došlo k poškození sousoší dětí plačících nad hrobem. A je také velmi podivné, že si opět nikdo nepamatuje, kam se socha poděla, jaký byl její další osud a kde vlastně skončila … i když to není tak dávno.

V roce 2013 vyšla z řad pozůstalých snaha vrátit pomník do původního stavu tak, jak vypadal při odhalení v roce 1948. Bylo vidět, že pomník je opravdu v havarijním stavu a hrozí jeho zřícení. V následujícím roce byl obložen podstavec a pozlaceno písmo; pomník se ale dál rozpadal a o návrat chybějících částí nebyl nějak zájem, i když se podařilo objevit původní plány a ze staré fotodokumentace bylo zřejmé, co na pomníku vlastně schází.

V roce 2019 se nakonec podařilo získat dotaci z MO a za značné finanční podpory obce se mohlo přistoupit ke kompletní rekonstrukci – pomník se tak vrátil do důstojné podoby  původního odhalení před 71 lety.

Věřím, že v této krásné podobě zůstane co nejdéle a nebude terčem vandalských činů nebo necitlivých úprav. Chtěl bych tímto poděkovat panu starostovi za úsilí, které pro kompletní rekonstrukci vykonal. Pomníky šumickému podobné a taky pečlivě zrekonstruované od stejných autorů jsou taky v ŠANOVĚ a ve VLČNOVĚ.

Stanislav Ptáček


Přílohy

Vytvořeno: 31. 10. 2019
Poslední aktualizace: 7. 11. 2019 14:36
Autor: Správce Webu