Navigace

Obsah

Kotlíkové dotace

Typ: ostatní
Kotlíkové dotace 1Člen rady Zlínského kraje Jan Pijáček nás oslovil dopisem o připravované výzvě Zlínského kraje "KOTLÍKOVÉ DOTACE"

Dovoluji si obrátit se na Vás s informací o přípravě další výzvy Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkových dotací.

Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80%  kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale nabízí i pomocnou ruku, a to formou „kotlíkových dotací“ vyhlašovaným kraji, které jsou určeny  na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový  ekologický zdroj vytápění - plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod. Pro občany Vašich obcí je to poslední příležitost vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové dotace“!

Prosím, informujte o této příležitosti své obyvatele, využijte veškerých Vám dostupných zdrojů (webové stránky obce, obecní zpravodaj, obecní rozhlas, obecní vývěsky, místa setkávání občanů /knihovny, prodejny, sportoviště, kulturní domy, prodejny, pohostinství/). Pro tento účel posílám k využití leták v příloze.

Lokální topeniště se na celkovém znečištění ovzduší podílejí až 50%, pokusme se v našem kraji tyto zdroje maximálně eliminovat

 

Jan Pijáček, člen Rady ZK

http://www.kr-zlinsky.cz


Příloha

Vytvořeno: 2. 5. 2019
Poslední aktualizace: 2. 5. 2019 15:01
Autor: Správce Webu