Navigace

Obsah

HODY, MILÉ HODY …

Typ: ostatní
PlkotniceHody, milé hody, už sem dohodovál,
už sem štyry noci doma nenocovál
Doma nenocovál, koně nepucovál,
hody, milé hody, už sem dohodovál.

 V úvodu článku jsem si pomohl textem jedné hodové „pěsničky“, která v sobotu zazněla na podiu. Úspěch připraveného hodového programu šumických hodů 2019 záležel tentokrát na přízni počasí. Bylo očekáváno deštivé počasí a to se také o hodovém víkendu vyplnilo.

V pátek večer se spustil déšť, do 22. hodiny to na hasičském hřišti, kde TJ pořádala zábavu, vypadalo, že návštěvníci vůbec nepřijdou. Nakonec přišlo 150 návštěvníků a pořadatel akci ekonomicky ustál, i když bez výdělku. Pořadatelům patří dík, že každoročně zábavu uspořádají i s rizikem, že na akci mohou prodělat.

Páteční vernisáži výstavy Oldřicha Páleníčka v Hasoňově chalupě déšť nevadil, asi 70 návštěvníků odcházelo z výstavy spokojeno. O hodovém víkendu ještě proběhla ve stodole Hasoňovy chalupy menší výstava kreseb Evy Slačálkové a fotografa Zdeňka Zábranského. Všem autorům výstav srdečně děkuji a čtenářům připomínám, že výstava Oldřicha Páleníčka trvá až do 4.listopadu.

Hasoňova chalupa byla otevřena v sobotu i v neděli, celkem dvě stovky návštěvníků mohly obdivovat nejenom vystavené výtvarné práce, ale také nově zařízený interiér bytu, který s citem zařizuje nová správcová šumického muzea, paní Jana Živnéřová. Hodně exponátů poskytla ze své soukromé sbírky. Děkuji všem šumickým občanům, kteří darovali obci do muzea exponáty a další přislíbili. Dlouholetí správci obecního muzea na poště, manželé Petrkovi, končí v letošním roce. Jistě najdeme důstojnou příležitost a způsob, jak jim oběma za dlouholetou práci pro obec poděkovat. Správcem všech sbírek bude paní Jana Živnéřová, které děkuji za instalace v Hasoňově chalupě.

Rozhodnutí o místě a víra místostarosty Václava Marka, že do hlavního sobotního programu nezaprší, se ukázalo jako správné. Václav Marek zajišťuje vše kolem sobotního programu po technické stránce. Za to mu patří dík a spolu s ním děkuji všem zaměstnancům OÚ, kteří nejenom všechno montují, ale čekají v sobotu na konec programu a za deště všechny stany a lavice uklidí. V neděli ráno už mohli parkoviště využívat motoristé, návštěvníci kostela.

Hlavní program zahájila tradičně koncertem DH Olšavanka. Každý rok má program DH na starosti kapelník Lubomír Velecký a každým rokem je poskládání hudebního tělesa, včetně zpěváků dechovky těžší. Akcí je mnoho a muzikantů nepřibývá. Všem muzikantům, zpěvačkám ze Záhorovic a kapelníkovi děkuji za hodový koncert a také za hru na nedělní mši.

O poskládání hodového programu se letos zasloužil Borek Papp, který také celý program poctivě odmoderoval. Václav Marek dostal volno, to aby si také užil programu a připravil se na svá vystoupení. Borek Papp nejenom program poskládal, také řadu čísel sehnal, zajistil hudebnice na doprovod souborů a spolu se svou ženou Pavlínou opět nacvičili s FK DŘÍN  nové pásmo. Pavlíně a Borkovi Pappovým děkuji za „přínos pro šumickou lidovou kulturu“ a myslím to úplně vážně, i bez uvozovek.

Současně zmíním a poděkuji všem členů FK DŘÍN. Nejenom, že nacvičují stále nové věci a pořizují si lidové kroje za vlastní prostředky, oni jdou ještě dál a letos připravili nádherný bufet s dřínkovými produkty. To kdybych tušil, tak jsem všechny dřinekchtivé hosty do Šumic na dřinkové hody pozval. A já jsem naopak volající turisty odrazoval, že z dřinek na letošních hodech neochutnají nic.

Díky hudebnímu doprovodu stoupla úroveň jednotlivých vystoupení šumických souborů o 100 %. Všechna vystoupení se velmi podařila a publikum to také ocenilo. Diváků byly určitě tři stovky a většina z nich vydržela v hledišti po celou dobu. To je od 15:00 až do 18:00 hod., kdy všechno ukončila bezvadná módní přehlídka Lenky Prachařové.

Děkuji za krásná vystoupení Dětskému souboru DŘINKY, který vedou Hanka Pančochová a Laďka Jandlová. Děkuji všem členkám ženského pěveckého sboru, které i bez podpory mužů předvedly jedno ze svých nejlepších (veřejných) vystoupení. Děkuji všem členům mužského pěveckého sboru DŘINKAŘI, že se na každé hody připraví. Děkuji muzikantkám za hudební doprovod, Milena Hauerlandová doprovázela na cimbál a z Bánova jezdily na zkoušky a soubory doprovodily paní Věra Chovancová a Jitka Malá.

Skvělým vystoupením bylo představení variant šumického ženského kroje, které připravila Veronika Kyliánová rozená Borisová, bývalá Šumičanka. Veronika si původní šumický kroj nastudovala, zrekonstruovala a pořídila na vlastní svatbu. Veronika Borisová nám odborně okomentovala a spolu s děvčaty předvedla tři varianty šumického kroje. Bylo to velice hezké, zajímavé a přínosné. Děkuji Veronice i děvčatům.

Hlavním přespolním hostem byl ženský pěvecký soubor PLKOTNICE ze Suché Loze. Soubor přijel do Šumic z celodenního vystoupení z Uherského Hradiště. Jedním z důvodů vystoupení v Šumicích byl, že hudebnice z Plkotnic doprovázely všechny šumické sbory. O to víc musím všem členkám souboru poděkovat za obětavost. Po celodenním putování na slavnostech vína toho měly určitě dost. Přesto se usmívaly a do Šumic přivezly z deštivého Uherského hradiště výbornou náladu. Děkujeme!

Závěr odpoledního pódiového vystoupení patřil šumickým modelům a modelkám. Hlavní iniciátorkou a organizátorkou přehlídky byla Liba Švecová. Modely poskytla ze svého obchodu paní Lenka Prachařová ze Šumic a podle reakcí publika to byla ta správná tečka na konec!

Děkuji všem modelům a modelkám, děkuji Libě Švecové a samozřejmě paní Lence Prachařové.

Poslední hodové ročníky se neobejdou bez vystoupení hudební skupiny MUDRlanti. A tak se letos zase na ulici tančilo až do doby, kdy se spustil prudký liják. Celé odpolední a večerní vystoupení výborně ozvučil Tonda Janů. Všichni víme, že bez kvalitního ozvučení není dobrého poslechu.

Děkuji MUDRLANTŮM i zvukařům a Lence přeji nejkrásnější zážitek.

Na šumickém hodovém programu se každoročně podílí rodiny Marka Janči a Ing.Petra Janíčka, které otevřou dveře svých lidových staveb a pozvou veřejnost k nim domů. Není to jejich povinností, je to jejich dobrá vůle a velká vstřícnost k šumické veřejnosti. Zvláště Petr Janíček a rodina pořádají dvoudenní náročný kulturní program. Sobotní večer u cimbálu, tradičně s CM STRÝCI navštívilo asi 120 hostů, zůstalo jich 50. V neděli odpoledne zde koncertovala dechovka, letos z Vlčnova. Náklady na koncert dechové hudby hradí obec, posluchačů přišlo 30. Co tomu říkáte? Ostatní náklady spojené s dvoudenním programem nese rodina Petra Janíčka a vím, že finanční ztráta se každoročně navyšuje.

Marek Janča si už nedělní program ve své, Šerkově chalupě vychytal a tak návštěvníci už ví, co je čeká. Lidovky zde vyhrává trio komenských filharmoniků, neboli MAMAMU. Nestárnoucí bří Marečkové a bubeník Mudroch.

Oběma vlastníkům lidových staveb čp. 72 a čp. 210 děkuji za vstřícnost a věřím, že budou ve své dobrovolné vstřícnosti pokračovat.

Součástí nedělního hodového programu je slavnostní mše svatá za účasti hostujících celebrantů a farníků v lidových krojích.

Hodový fotbal má tradici domácích utkání a cíl je jasný. Bohužel, ne všechna hodová fotbalová utkání skončila vítězstvím domácích. Co se dá dělat…

Letošní sobotní vystoupení opět potvrdilo, že se umíme bavit a pobavit navzájem, jak se říká, z vlastních zdrojů.

Děkuji Všem, kteří se na organizaci hodových slavností a sportovních akcí podíleli, děkuji také všem, které jsem výše nejmenoval (např. to jsou zaměstnankyně OÚ, které se staraly o občerstvení vystupujících).

Děkuji opakovaně všem vystupujícím, kteří nelitují svého volného času, nacvičují program a nakonec dostanou od pořadatele prostor deseti minut.

 

Josef Jančář,  starosta

 

fotogalerie Václava Marka ml. ze sobotního programu

fotogalerie Petra Janíčka z Trchalíkovy usedlosti

 

 

 


Vytvořeno: 9. 9. 2019
Poslední aktualizace: 11. 9. 2019 16:01
Autor: Josef Jančář