Navigace

Obsah

Šumice jsou první ve Zlínském kraji

Typ: ostatní
Naše obec získala v soutěži O KERAMICKOU POPELNICI 2017 první místo ve Zlínském kraji v kategorii obcí od 1501 do 15 000 obyvatel.

Jedná se o soutěž všech obcí Zlínského kraje, kterou spolu se Zlínským krajem pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. Hodnotí se vytřídění tří základních obalových materiálů: PAPÍR, PLASTY a SKLO. Další pořadatelské sběrové společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN hodnotí obce v kategoriích výrobků elektroniky a bílé techniky.

O celkových výsledcích soutěže se dočtete v článku Zlínského kraje:  

https://www.kr-zlinsky.cz/ve-zlinskem-kraji-nejlepe-tridi-odpady-lide-v-uherskem-hradisti-sumicich-katerinicich-a-borenovicich-aktuality-14898.html

A jaké je porovnání hmotností vytříděných obalů ve Zlínském kraji a v naší obci?

Na jednoho obyvatele ZK připadlo za rok 2017 21,3 kg vytříděného papíru, 12,1 kg plastů a 12 kg skla.

Na jednoho obyvatele Šumic připadlo za rok 2017 39,3 kg papíru, 18,6 kg plastů a 15,7 kg skla. A to je výsledek Vás, občanů naší obce. Proto ocenění naší obce patří všem našim občanům, kteří poctivě třídí odpad.

Odpadové hospodářství a celoroční bilance odpadů, kterou vyprodukují naši občané nejsou jenom zmíněné vytříděné obaly. Uvádím jednotlivé položky kategorie odpadů za rok 2017:

  • směsný odpad z popelnic a kontejnerů sběrného dvora:  453 t
  • stavební sutě sběrný dvůr:                                                  85 t
  • tříděný odpad SD (papír, plasty,sklo)                                   37 t
  • tříděný odpad, hnízda v obci P+Pl+S)                                  72 t
  • nebezpečný odpad SD                                                           1 t

Odpad odvezený  a zpoplatněný společností RUMPOLD UHB   563 t.

VÝDAJ za vývoz a uložení výše uvedených 563 t odpadů obec zaplatí společnosti RUMPOLD:                                       1.425.528 Kč.

PŘÍJEM za poplatky od občanů, podnikatelů + příjem za vytříděný odpad od EKO-KOMu (306.870 Kč), celkem                       1.066.024 Kč

Roční ztráta 359.388 Kč je daní za čistou obec a daní za nezvyšování poplatků za odvoz odpadů.

Do celoroční bilance odpadů z naší obce musíme započítat další kategorie:

  • výše uvedený odpad odebraný spol. RUPMOLD UHB:   563 t
  • bílá technika a elektronika                                              20 t
  • stavební sutě odebírané na obecní skládku                  200 t
  • biologicky rozložitelný odpad (tráva, klest)                   150 t
  • kovy (SD) + železný šrot od občanů z jiných sběren        77 t

Odpad ročně celkem                                                          1.010 t

Z toho skládkovaný odpad na skládce RUMPOLD,                 538 t         53 %

Z toho tříděný odpad, kompostovaný nebo recyklovaný (sutě)                47 %

Z výše uvedeného vyplývá, že asi 53 % odpadů z naší obce končí na skládce. To je vysoký podíl, naší povinností je skládkovaný objem stále snižovat.

I přes vynikající výsledky našich občanů v třídění odpadů se nesmíme uspokojovat. Revize a štítkování popelnic, které zavádíme v letošním roce, je jedním z kroků ke snížení objemu smíšeného komunálního odpadu.

Každá obec i každý náš občan by měl osobně přispět, třeba i nepatrným podílem, ke snižování produkce odpadů, které v globálním měřítku hubí celou planetu. Obří plovoucí ostrov z plastů a nejrůznějšího odpadu velký jako Francie, Německo a Španělsko dohromady, který volně pluje Pacifikem, je sice od Šumic hodně vzdálený, ale jenom zdánlivě. Obrovská masa rozkládajících se a kontaminovaných odpadů plujících oceánem přerůstá v bezprecedentní katastrofu. Ta se nakonec dotkne každého z nás. To je jenom jeden příklad.

Proto si zaslouží ocenění každý občan, který svým životním stylem, přístupem ke spotřebě potravin, nejrůznějšího zboží a nakládáním s jejich obaly přispívá ke snižování produkce odpadů. Třídění odpadů je základním krokem k jejich možné recyklaci.

Ještě jednou všem občanům, kteří třídí odpady za příkladný přístup, děkuji.

 

Text: Josef Jančář, starosta                                            

   

     

 

 

 


Vytvořeno: 30. 5. 2018
Poslední aktualizace: 30. 5. 2018 13:54
Autor: Správce Webu