Navigace

Obsah

Revize odběrných plynových zařízení RD

Typ: ostatní
Revize odběrných plynových zařízení RD  1Každý majitel PLYNOFIKOVANÉHO RD v Šumicích se musí starat o svá odběrná plynová zařízení.
Je to především kotel na zemní plyn, jsou to rozvody plynu v celém RD a také zařízení ve skříni před domem, kde je umístěný hlavní uzávěr plynu - HUP a REGULÁTOR TLAKU PLYNU.

Pokud jde o kotle na zemní plyn, má jejich majitel jedinou zákonnou povinnost: provést jednou za tři roky takzvanou provozní revizi, při které odborný technik zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Toto nařízení se však vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Na plynových zařízeních, která jsou v osobním užívání občanů, není zákonná povinnost provádět revize a kontroly. Výrobci kotlů nicméně doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. I tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik.

Podobně neexistuje zákonná povinnost pro majitele RD kontrolovat způsobilost zařízení ve skříni před domem, kde je umístěný HUP a regulátor tlaku plynu.

Výrobce regulátorů tlaku plynu v ČR, společnost GMR GAS s.r.o. Skuteč,  v následujících dnech organizuje v naší obci informační a obchodní kampaň, upozorňuje na omezenou životnost regulátorů tlaku plynu a nabízí jejich revizi a případně výměnu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bezpečnost provozu plynových zařízení  RD občanů naší obce, Obec Šumice s kampaní souhlasí a poskytuje na obecním webu společnosti GMR GAS s.r.o. následující prostor:

Informace společnosti GMR GAS s.r.o. 

Na přelomu února a března budou do všech poštovních schránek v Šumicích distribuovány českou poštou informativní letáky s vysvětlením a základními informacemi ohledně plynofikace Vaší obce.

Jedná se o výzvu všem majitelům nemovitostí vybavených „HUP“ (hlavním uzávěrem plynu) s regulací, ke kontrole zařízení, které je nejdůležitějším bezpečnostním prvkem celého odběrného plynového zařízení (OPZ) a tím je právě regulátor tlaku plynu.

  Cílem je uvědomit všechny majitele nemovitostí, že jsou i majiteli regulátoru tlaku plynu a jako takoví jsou povinni udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohroženi života, zdraví či majetku osob a v případě zjištěni závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

 Za tímto účelem jsme vyzvali ke spolupráci naše lokální partnery, servisní organizace a montážní skupiny, kteří jsou vždy pro konkrétní obec uvedeni na letáku.

Na tyto se mohou vlastníci nemovitostí obracet se žádostí o revizi plynového regulátoru, případně dle stavu i s žádostí o jeho výměnu.

Ve Vaší oblasti působí náš partner: WALACHIA SERVICE s. r. o., Hrnčiřík Lukáš, mob.: +420 732 230 810.

V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Luboš Hron

Obchodní zástupce  GMS GAS s.r.o.

Mobil: +420 775 556 107

E-mail: hron@gmrgas.cz

www.gmrgas.cz


Přílohy

Vytvořeno: 26. 2. 2018
Poslední aktualizace: 26. 2. 2018 13:56
Autor: Správce Webu