Navigace

Obsah

Nové dětské hřiště v areálu SKALKA

Typ: ostatní
Obec Šumice vybudovala v měsíci červenci a srpnu za finanční podpory Zlínského kraje stavbu "ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SKALKA Šumice".

Celkové náklady stavby jsou 630.000 Kč vč. DPH. Zlínský kraj poskytl na vybudování hřiště v rámci vypsaného dotačního titulu č. 2 – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku ve výši 50 % nákladů, to je 315.000 Kč. Obec spolufinancovala také dílem 50 % RN, to je 315.000 Kč. Z částky 630.000 Kč dostane 21 % DPH stát, to je částka 109.000 Kč za DPH. 79 % částky, to je 521.000 Kč, dostane zhotovitel dětského hřiště. Výrobce kvalitně vyrobených herních prvků, s výjimkou umělého kamene, je František Smitka z Přívětic u Rokycan. Firma SMITKA také provedla osazení a montáž všech herních prvků. Výrobcem umělého horolezeckého kamene je společnost TR-wals, s.r.o., z Prahy. Všechny osazené herní prvky jsou certifikované.

Bezpečnost dětí ale stoprocentně nezajistí žádná certifikace herního prvku. O stupni bezpečnosti a o stupni úrazovosti rozhoduje mimo jiné způsob používání herních prvků. O tom, jak konkrétní herní prvky používat, musí své děti poučit jejich rodiče, případně dospělé osoby doprovázející děti na hřiště. Workoutová hrazdová sestava je vhodná pro děti starší 14 let a je zakázáno lozit na sestavu shora. Pokud ale doprovázející dospělé osoby dovolí svým dětem na sestavě cvičit a lozit jakýmkoliv způsobem, je to jejich rozhodnutí a jejich zodpovědnost. Že se tak děje, je vidět na fotografiích.

Majitel a správce dětského hřiště, Obec Šumice, vydala k provozování hřiště provozní řád, který upozorňuje zejména na činnosti, které jsou na dětském hřišti zakázané. Provozní řád pro dětské hřiště SKALKA je v příloze a bude ve dvou vyhotoveních umístěn na hřišti. Zaměstnanci obecního úřadu kontrolují pravidelně stav herních prvků několikrát do roka. Specialista na bezpečnost herních prvků provádí protokolárně prohlídku pravidelně 1 x ročně. Zjištěné závady odstraňují zaměstnanci OÚ.

Na dětském hřišti SKALKA budou provedeny úpravy povrchů zadrnováním a bude zde ještě provedena výsadba dřevin.

Druhou informací z dění na cvičišti Spolku dobrovolných hasičů v areálu SKALKA je stručná zpráva o právě probíhající výstavbě SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SDH ŠUMICE. Výstavba je prováděna částečně dodavatelsky firmou H+H Petrov, s.r.o. a částečně si budují objekt hasiči brigádnicky. V sobotu, 11. srpna 2018, proběhla na stavbě velká brigáda, hasiči sami smontovali tesařskou konstrukci včetně krovu.

Stavba o půdorysném rozměru 6 x 12 m obsahuje vybavený sanitární WC kontejner, k sanitárnímu kontejneru bude přiléhat vybavený kiosek. Polovina zastřešené plochy bude neopláštěná. Nad sanitárním kontejnerem a kioskem bude v půdním prostoru sklad SDH. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci, vodovod a samozřejmě na rozvod elektřiny. Na hasičském hřišti tak vznikne sociální zázemí jak pro členy SDH, tak pro návštěvníky různých kulturních nebo sportovních akcí. Po vybavení kiosku jej bude možné provozovat jako sezonní občerstvení.

Poslední plánovanou akcí na dovybavení celého sportovního areálu SKALKA bude realizace menší bikecrosové dráhy pro veřejnost.

 

Text a foto: Josef Jančář  


Přílohy

Vytvořeno: 13. 8. 2018
Poslední aktualizace: 14. 8. 2018 14:41
Autor: Správce Webu