Navigace

Obsah

Komunální volby a rekordní úroda trnek

Typ: ostatní
Komunální volby a rekordní úroda trnek 1 Komunální volby a letošní úroda trnek mají něco společného. Je to téměř pravidelná časová perioda.
Zatímco komunální volby máme každé čtyři roky, velká úroda trnek se v poslední dekádě opakuje v Šumicích s pravidelností pěti let. Rekordní úroda byla v roce 2008, následovala velká úroda roku 2013 a množství trnek, jaké se urodilo v letošním roce 2018, pamětníci nepamatují.

Bohužel, letošní rekordní úroda má také svou druhou stránku v podobě velkého množství polámaných větví trnek a durancií. I když pěstitelé své stromy obtěžkané nebývalým množstvím plodů všech druhů slivoní podpírali vzpěrami, nepomohlo to. Pro názornost použiji slovník ze stavební statiky. Svislé větve na vrcholcích korun, na kterých se stále zvětšovalo užitné zatížení dozrávajících plodů, se postupně ohýbaly a deformovaly. Vlivem zatížení docházelo k velkému tahovému napětí v celém průřezu přetížených větví. Po překročení meze únosnosti došlo k okamžité destrukci ulomením větve. Do nebe trčely z korun trnek a durancií jen pahýly polámaných větví. Smutný pohled pro pěstitele.

Rekordní úroda se projevila také rekordním zápisem k pálení ovocných kvasů v obecní pálenici. Zatím je zapsáno asi 350 kotlů. Už je jasné, že množství kotlů z let 2008 a 2013 bude v obecní pálenici překonáno. Také je více než jasné, že letos budou překonány všechny rekordy z dané páleničářské disciplíny i mimo obecní pálenici. Navíc jsou trnky a durancie velice kvalitní. Díky suchému a slunečnému počasí se nedostavily obvyklé plísně, které se přenáší v nakupených plodech a v deštivém počasí. Obsah cukru v ovoci je mimořádně vysoký. Prodej refraktometrů u Trojana byl pravděpodobně mimořádně vysoký také.

Rekordní úroda se týká také hrušní a jabloní. V letošním roce zůstane hodně plodů ležet pod stromy. Padavky se v místě nevykupují, jablka hodně hnijí přímo na stromě a tak jsou kontejnery na rostlinný odpad stále plné.

Ještě se zmíním o skromnější úrodě v šumické krajinné zeleni. Tím myslím nejenom šumické klasické hráze, které lemují přírodní, spádnicové, erozní a občasné vodoteče, ale také biokoridory z listnatých stromů vysázené obcí v devadesátých letech 20. století. V biokoridorech jsou v současné době vidět rozmanité plody stromů a keřů. Zmíním jeřáb oskerušu, která byla taky v biokoridoru nad Trhancem vysázena a letos je to pravděpodobně poprvé, co zarodila. Plodů jeřábu oskeruše, malých žlutočervených hruštišek, není moc, ale jsou tam k vidění. Sortiment plodů v hrázích doplňují dřinky, hlohy, šípky, plané trnky, brsleny, ptačí zob, jeřabiny, hrušně polničky, planá jabloň a samozřejmě černý bez, kterému u nás říkáme kozičky. V Trnovci, ve stínu křovin, je skryt pravděpodobně nejstarší dřín v Šumicích. Pozůstatek dob minulých. Jasná přírodní památka, stará stovky let, kterou musíme chránit.

Pro vaši inspiraci připojuji na nedělní procházku podzimní krajinou několik svých fotek vyjmenovaných dřevin a jejich plodů. Pro pořádek připomínám, že komunální volby jsou v pátek a v sobotu, v tradičním čase. V pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Udělejte si prosím čas, nejenom na návštěvu volební místnosti v KD, ale také na procházku podzimní vybarvenou přírodou.

 

Josef Jančář, starosta obce


Vytvořeno: 5. 10. 2018
Poslední aktualizace: 5. 10. 2018 9:23
Autor: Správce Webu