Navigace

Obsah

Zlínský kraj podporuje obnovu lidových staveb

Typ: ostatní
Ve Zlínském kraji je 306 obcí a měst, maximální výše podpory na jednoho příjemce je 200.000 Kč, podmínkou je finanční spoluúčast žadatele. Celková suma, kterou ZK naplánoval na program KUL03-17 v roce 2017, je 6 mil. Kč. To znamená, že ZK může finančně podpořit asi 30 projektů v 30 obcích. To je i případ naší stavby lidové architektury, obnova RD čp. 102 a dostavba stodoly v Šumicích. Obec požádala Zlínský kraj o spolufinancování opravy střechy čp. 102, zde je bilance:

Zlínský kraj spolufinancuje na základě programu KUL03-17, viz https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-17-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-13640.html,obnovu památek lidové architektury, které nejsou zařazené na seznamu kulturních památek.

 

  • celkové náklady opravy střechy čp. 102:    295 542,00 Kč
  • dotace Zlínského kraje:                                171 800,00 Kč
  • spoluúčast Obec Šumice:                            123 742,00 Kč

Termín dokončení opravy střechy: 15. listopadu 2017

Zlínskému kraji za finanční příspěvek děkujeme.

Tímto sdělením jsme jako příjemce dotace splnili jednu z podmínek povinné publicity.

Stavbu lidové architektury čp. 102 v Šumicích koupila Obec Šumice od vlastníka v lednu 2016. Primárním důvodem koupě byla záchrana jedné z posledních staveb lidové architektury v Šumicích. Shodný názor měl i prodávající Ing. Miroslav Dvořák a proto stavbu obci nabídl jako prvnímu kupci. Návrh na obnovu stavby vypracoval v dubnu 2016 Ing. arch. Jaroslav Meluzín, který má s obnovou lidových staveb bohaté zkušenosti. Součástí projektu je i nová stavba repliky dobové stodoly na původním místě a v původním půdorysu.

Očekávali jsme, že ze stovek různých dotačních titulů vypisovaných postupně v současném dotačním období 2014 - 2020, by mohl být alespoň jeden vhodný pro spolufinancování opravy lidové stavby s cílem vybudování vesnického muzea. Bohužel, žádný evropský ani národní program šitý na míru naší stavbě vypsaný nebyl. Proto jsme využili alespoň krajskou dotaci. V roce 2015 jsme čerpali z dotací Zlínského kraje 457 tis. Kč na předláždění chodníků na hřbitově, v roce 2016 jsme nečerpali z krajských dotací nic, v roce 2017 čerpáme zmíněných 172 tis. Kč.

O charakteru stavby si můžeme přečíst v průvodní zprávě projektu, z které vyjímám:

Řešená stavba se nachází v centru obce Šumice. Je součástí řadové zástavby, která tvoří jižní stěnu prostorné návsi. Půdorysná stopa objektu je ve tvaru písmene "L". Obytná dvoupatrová část stavby je orientovaná do ulice a je doplněna podélným hospodářským křídlem. Součástí obytného souboru byla dříve i dřevěná stodola, tvořící přechod mezi zahradou a dvorem, která však již byla dříve zbourána. Jedná se o zachovalou typicky lidovou slováckou stavbu, pravděpodobně z konce 19. století, v jednoduchých kubických hmotách, krytých symetrickými sedlovými střechami. Nejcennější na stavbě je původní stavební kompozice s mnoha zachovalými stavebními konstrukcemi a detaily.

Tolik ve stručnosti z průvodní zprávy Ing. arch. Jaroslava Meluzína.

Obec Šumice opraví lidovou stavbu čp. 102 včetně nové stodoly na vlastní náklady. Při zadávání stavebních prací využíváme přednostně šumické stavební firmy a řemeslníky. V obytné části zřídíme obecní muzeum včetně nové expozice o historii šumických zedníků. Počítáme s přestěhováním obecního muzea do nově rekonstruovaných prostor. Dispozice obytné části zůstane zachována, původní: v přízemí je síň, kuchyň a jizba, v patře komora. Dispozice bývalé hospodářské části bude změněná. Bude zde jedna společenská místnost o ploše 45 m2 využívaná místními folklorními spolky a nezbytné menší sociální zařízení. Replika stodoly bude sloužit pro skladování historických zemědělských strojů, vozů, kočáru ap. Celý objekt se dá v budoucnu využít pro pořádání akcí spojených s folklorem a s přehlídkou lidových zvyků a dávných obyčejů. Dokončení stavby plánujeme na září 2018.

Na závěr se podělím o jednu zajímavost. Při rekonstrukci a stavbě nového komína byl vyjmutý masivní stropní dubový trám datovaný letopočtem 1836. Trám se stane součástí vybavení společenské místnosti. Společnost mu bude dělat pískovcový náhrobní kříž datovaný 1839 a nalezený na místním šumickém hřbitově v roce 1925. Datování je mladší a souvisí s nějakým hornickým neštěstím v okolních obcích, pravděpodobně v Rudicích. Na starší kříž byly vytesané havířské symboly, mlátek a želízko a zmíněný letopočet 1839. Samotný kříž bude mnohem starší a doboví amatérští historici jej považovali za cyrilometodějský kříž. O nálezu se můžete dočíst ve farní kronice 1906 – 2015, rok 1928, viz obecní webové stránky: http://www.sumice.cz/kroniky-obce-archiv.html.

Pískovcový kříž skončil vyhozený u hřbitovní zdi, v 50. letech 20. století byl zachráněný amatérským historikem panem Josefem Juračkou z Bojkovic. Dnes je kříž uložený v depozitu Muzea Bojkovska a s ředitelem Muzea Bojkovska Tomášem Hamrlíkem je domluvená dlouhodobá zápůjčka exponátu do Šumic.

text a fotografie: Josef Jančář


Vytvořeno: 4. 12. 2017
Poslední aktualizace: 4. 12. 2017 23:16
Autor: