Navigace

Obsah

Rekonstrukce a výstavba terminálů, centrum obce Šumice

Typ: ostatní
Obec Šumice připravila projekt na vybudování parkovacích ploch pro zastávky veřejné hromadné dopravy v blízkosti železniční stanice. Jmenovaný projekt byl připravován prioritně z důvodů zajištění bezpečnosti chodců a původně se skládal ze tří samostatných projektů. Současná podoba projektu je reakcí na 73. výzvu IROP-Terminály II. Obec Šumice tak spojila dlouhodobě připravované projekty propojení míst jako je Mateřská škola, centrum obce a Základní škola. Propojením se rozumí jak vybudování komunikací (chodníky, lávky přes Ovčírku a Olšavu), tak parkovací místa v návaznosti na nejfrekventovanější zastávku hromadné dopravy, to je železniční stanice, nebo-li centra terminálu.

Projekt je přizpůsoben 37. výzvě IROP-Terminály II, která specifikuje podmínky a kritéria, které musí projekt splňovat:

  • přestupním uzlem, terminálem se rozumí zastávka hromadné dopravy, kde lze přestoupit alespoň mezi dvěma druhy veřejné dopravy
  • jednou z dalších podmínek je vybudování parkovacích míst typu K+R a B+R.

Projekt řeší vytvoření nových parkovacích míst, zejména parkovacích míst v režimu K+R. Jedná se o vyhrazená parkovací místa, která jsou určena pro krátkodobé zastavení osobních automobilů. Cyklisty potěší vytvoření vhodných míst umístění kol v režimu B+R a vybudování úseku smíšené stezky pro chodce a cyklisty mezi železniční stanicí a centrem obce.

Doplňkovými stavbami daného projektu „Rekonstrukce a výstavba terminálů, centrum obce Šumice“ je chodník od MŠ po železniční stanici, nová lávka přes říčku Ovčírku, rekonstrukce stávající lávky přes řeku Olšavu a nová 3 m široká smíšená stezka pro chodce a cyklisty kolem OÚ a KD. Na smíšené stezce v úseku od železniční stanice do centra obce budou mít přednost chodci před cyklisty.

Veškeré jednotlivé součásti budou propojeny také bezbariérovými komunikacemi pro pěší, které zajistí jak přístup na vytvořené parkovací plochy, tak bezpečně zpřístupní i samotné prostory železniční stanice.

Pro typy a režimy jednotlivých parkovacích ploch používáme následující označení:

B+R (Bike+Ride)

Záchytná parkoviště typu „přijeď na kole a jeď“ (Bike+Ride) jsou určena pouze pro cyklisty. Na takových B+R je stojan na kola umístěn v blízkosti objektu přestupního terminálu.

K+R (Kiss+Ride)

Místa pro krátkodobé zastavení typu „polib a jeď“ (Kiss+Ride) bývají umístěna u některých stanic hromadné dopravy. Jsou určena pro vystoupení osob přepravených řidičem osobního automobilu k prostředku veřejné dopravy. Obdobně lze tato místa použít i v opačném směru.

V nejbližších letech by se mohli všichni obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací či veškeří uživatelé veřejné dopravy dopravovat pohodlněji.

Naše obec podá žádost v měsíci září 2017. V případě úspěšnosti žádosti získáme finance v celkové výši až 90% způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru. Tato dotace je přidělována z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR. Celkové náklady stavby jsou 10 mil. Kč.

Realizací projektu dojde k zatraktivnění a zpřístupnění stávající veřejné hromadné dopravy i dalších forem udržitelné dopravy, tedy cyklistiky a pěší přepravy.

Projekt terminálu zároveň významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti osob, využívajících zejména železniční přepravu, tak i samotných komunikací pro pěší.

Uveřejnění článku je součástí publicity, kterou budeme celému průběhu projektu IROP věnovat. Očekáváme podporu projektu od veřejnosti formou ohlasů na uveřejněný článek.

Josef Jančář, starosta


Vytvořeno: 4. 12. 2017
Poslední aktualizace: 4. 12. 2017 22:55
Autor: