Navigace

Obsah

Masopust, fašank, končiny

Typ: ostatní
Masopust, fašank, končinyDnes si pod pojmem MASOPUST většina lidí představí masopustní průvod, jaký jsme mohli vidět v Šumicích v sobotu 25. února 2017. Už jen někdo si pod pojmem MASOPUST představí celé období masopustu, které začíná po svátku Třech králů 6. ledna a končí v úterý před popeleční středou. Protože Velikonoce jsou termínově pohyblivým svátkem, bývá období masopustu různě dlouhé. Nejvýznamnější křesťanský svátek VELIKONOCE se řídí astronomickým kalendářem. Velikonoční neděle je první nedělí po prvním jarním úplňku. Předvelikonoční postní doba dlouhá 40 dní začíná proto 6 týdnů před pašijovým týdnem. Délka postní doby 40 dní je proto, že Kristus se postil 40 dní v poušti. Úterní masopustní zábavou končívalo období masopustu. Zábava byla ukončena přesně o půlnoci a v následujícím postním období se nepořádaly žádné plesy, zábavy a ani svatby.

I když masopust není křesťanským svátkem, řídí se i dnes křesťanským kalendářem. Období masopustu je rozšířené po celé křesťanské Evropě. Z Itálie se k nám dostal termín KARNEVAL, nebo-li carne leváre = dát pryč maso. Z německého vaschanc, dnes Fasching vznikl zřejmě moravský název FAŠANK. Masopustní zábavy a průvody mají v různých českých a moravských regionech různé folklorní odlišnosti. Masopustní zvyky se liší i v sousedních vesnicích. Stačí připomenout komenské skakúny nebo straňanské podšable.

Ještě se vrátím k období masopustu, které trvá asi dva měsíce. V dřívějších dobách, kdy se život na vesnici řídil křesťanským kalendářem a termíny zemědělského roku, bývalo období masopustu nejen dobou zabíjaček, ale také dobou svateb.

Plánovala-li rodina svatbu, zvolila období masopustu. Důvodů bylo hned několik. Příznivé klima pro uchování potravin, skutečnost, že ještě nezačaly zemědělské práce a také zedníci ještě byli doma. Svatby se tenkrát nesměly konat v době adventní, vánoční, ani v postní době předvelikonoční. Kromě masopustu byl pro svatby ještě možný krátký termín po velikonocích, do konce dubna. Květen byl pro sňatky špatným měsícem. Známe přísloví „svatba v máji - brzo máry“. V plné zemědělské sezóně se muselo pracovat na poli a na svatby nebyl vhodný čas. To už je všechno pryč, to už je minulost, kterou ještě znali naši rodiče a prarodiče.

Masopustní průvod, tak jak ho můžeme vidět v naší obci každý rok, se také změnil. Tak, jak se mění všechno kolem nás. Objevují se nové masky, v průvodu převažuje mládež, pospolu chodí chlapci a děvčata. Kdysi chodili v naší obci za masky výhradně muži, odvedenci to měli povinné. Je dobré, že se zachovala tradiční maska, svatební pár. Ženich a nevěsta v kroji. Pravda, za nevěstu už se neobléká muž, to ale nevadí. Buďme rádi, že se každý rok najde dost ochotných účastníků, kteří si připraví pěkné masky a celodenní masopustní průvod obcí absolvují. Masopustní obchůzka celou dědinou bývá náročná na udržení dobré kondice až do úplného konce. Většina maškar má pěkné a vychytané kostýmy. K masopustním maskám tradičně patří výrazný make-up. Dík patří všem, kteří masopustní program připravují. Jsou to maškary, maskérky, kuchaři, organizátoři, hasiči zajišťující bezpečnost průvodu a také muzikanti dechové hudby Olšavanka, včetně přespolních hostů.

Pořadatelé masopustního průvodu se v Šumicích po roce poctivě střídají. Letos byl pořadatelem Spolek dobrovolných hasičů, příští rok to bude TJ Šumice, oddíl kopané. Na shledanou příští rok!

Text a foto: Josef Jančář


Vytvořeno: 27. 2. 2017
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:09
Autor: Správce Webu