Navigace

Obsah

Výzva k odstranění stromů a plánovaný přechod pro chodce

Typ: ostatní
Výzva k odstranění stromů a plánovaný přechod pro chodceSpráva železniční dopravní cesty, státní organizace, Nerudova 1, Olomouc, která je provozovatelem dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., vyzvala Obec Šumice k odstranění vzrostlých stromů, které ohrožují bezpečnost dráhy a bezpečnost řidičů motorových vozidel přejíždějících trať v místě železničních přejezdů.

Jedná se o železniční přejezd u dolního mostu, viz fotografie č. 3 a 4: 1/P7980, km 121,681 – odstranění 1 ks třešně, průměr 30 cm, vzdálenost od osy koleje 20 m. Vzrostlá třešeň roste na obecním pozemku v areálu „Norkárna“.

Dalším železničním přejezdem se špatnou viditelností na železniční trať je přejezd u pálenice, viz fotografie č. 1 a 2: 2/P7982, km 122,871 – odstranění 7 ks lip průměr 30 – 40 cm + 1 keř, vzdálenost od osy koleje 6 m. Lípy rostou na pozemku Českých drah.

Po více než ročním jednání a usilování získala Obec Šumice od Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, dne 28.06.2016 Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí. Dle Rozhodnutí Drážního úřadu může být železniční přechod pro pěší umístěný v souběhu s železničním přejezdem P7983 v km 123,284 trati Vlárský průsmyk - Staré Město u Uh. Hradiště ve vzdálenosti 12 m od osy silnice II/495, viz fotografie č. 5. U chodníku navazujícím na železniční přechod pro chodce budou umístěné 2 světelné výstražníky bez závor. Obec jedná se Správou sdělovací a zabezpečovací techniky SŽDC Olomouc za účelem zařazení jmenovaného přechodu do plánu investiční výstavby SŽDC Olomouc. Projekty železničního přechodu a chodníků zajišťuje Obec Šumice.

Věřím, že naše snaha bude korunována úspěchem a jednou bude pro chodce v daném místě vybudován bezpečný chodník i se samostatným železničním přechodem. Prvním krokem je získání stavebních povolení v roce 2017.

Josef Jančář, starosta


Přílohy

Vytvořeno: 13. 7. 2016
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:10
Autor: Správce Webu