Navigace

Obsah

Přírodní památky v katastru obce Šumice

Typ: ostatní
Přírodní památky v katastru obce ŠumicePŘÍRODNÍ PAMÁTKY NA KATASTRU OBCE ŠUMICE

Na šumickém katastru se nachází dvě přírodní památky: „OVČÍRKA“ a „ÚDOLÍ BÁNOVSKÉHO POTOKA“. Jmenované přírodní památky, které byly součástí soustavy chráněných území NATURA 2000 byly zařazeny na evropský seznam významných lokalit: EVL 2008/25/ES.

Přírodní památka OVČÍRKA o rozloze 10,22 ha se nachází v údolí potoka Ovčírka v nadmořské výšce 237-280m n.m. V centrální části lokality je soustava rybníků.

Přírodní památka ÚDOLÍ BÁNOVSKÉHO POTOKA - o rozloze 21,6 ha se nachází na katastrech obcí Šumice, Bánov, Těšov a Uherský Brod. V Šumicích lokalitu známe pod názvem Hradčovce a Těšovce.

Na území PP OVČÍRKA se nachází soustava pěti rybníků a několik mokřadů. Původně rybochovné rybníky číslo 1,2 a 4 o celkové výměře 2,03 ha jsou pronajaté a využívané pro regulovaný sportovní rybolov Spolkem rybářů rybníkářství JEZERA Šumice. Poslední malý rybníček č.5 slouží jako vstupní sedimentační nádrž celé soustavy.

Bývalý chovný rybník č.3 na parcele č. 6042/1 o rozloze 0,394 ha byl v rámci operačního programu Státního fondu ŽP v roce 2014 přestavěný na Mokřad v polní trati Nivky. SFŽP bude po dobu 10 let provádět kontrolu využití a stavu mokřadního biotopu. Na vybudování mokřadu získala Obec Šumice 100% dotaci. Rybník č.3 a přilehlá část žlebu byl stavebně upravený na maximálně možný přírodní stav, který vytváří podmínky vhodné zejména pro obojživelníky. Nově vzniklé tůně a mokřady nebudou využívány pro chov ryb ani pro rybolov. Výsledkem provedených stavebních úprav je nový hodnotný biotop mokřadního typu pro život ohrožených druhů.

V PP Ovčírka se vyskytuje kriticky ohrožený druh skokan ostronosý a další silně ohrožené druhy jako jsou kuňka žlutobřichá, kuňka ohnivá, rosnička zelená, skokan štíhlý, skokan zelený, ropucha zelená, mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek velký a ještěrka obecná. Další ohrožené druhy zastupuje ropucha obecná a užovka obojková. V PP Ovčírka pravidelně hnízdí volavka popelavá a kachna divoká. Lokalita je bohatá na výskyt motýlů, vážek, šídel, šidélek a jiného vodního hmyzu.

PP Ovčírka není zakonzervovaná a veřejnosti zakázaná lokalita. Aby ale plnila svoji funkci, to jest udržení vhodného životního prostředí pro život zde se vyskytujících ohrožených živočišných druhů, musí se veřejnost chovat k prostředí přírodní památky Ovčírka maximálně ohleduplně. Například při jarním tahu žab z okolních lesů.

Doufám, že divoká skládka odpadu na samé hranici přírodní památky se brzy stane minulostí. Doufám, že občané přilehlé lokality začnou pro ukládání bioodpadu ale i komunálního odpadu používat sběrný dvůr a místa k tomu určená. Obecní úřad v letošním roce rozmístí v obci kontejnery pro sběr trávy, klestí a jiného rostlinného bioodpadu. Odpad se bude mechanicky upravovat a ve finále kompostovat v plánované komunitní (obecní) kompostárně. Proto musí být bioodpad separovaný, nesmí být smíchaný s běžným komunálním odpadem a bude záležet na disciplíně obyvatel, jestli bude možné i v Šumicích takovým způsobem bioodpad likvidovat. Věřím, že pro valnou většinu obyvatel to nebude problém a věřím, že i ta menšina se nakonec připojí.

Text a fotografie z PP Ovčírka: Josef Jančář, starosta obce


Vytvořeno: 14. 1. 2015
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:15
Autor: Správce Webu