Navigace

Obsah

Povodňový plán obce Šumice

Typ: ostatní
Povodňový plán obce ŠumicePovodňový plán obce Šumice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce.

Je součástí povodňového plánu obce s rozšířenou pravomocí Uherský Brod.
Povodňový plán pro obce v povodí řeky Olšavy byl vypracován pro celou správní oblast ORP Uherský Brod společně.

Povodňové plány jsou vypracované i v digitální podobě a veřejná část povodňových plánů je zpřístupněna na webových stránkách SO ORP Uherský Brod a na webových stránkách jednotlivých obcí SO ORP.

V rámci SO ORP Uherský Brod povodí Olšavy byl zrealizovaný varovný protipovodňový systém. V každé obci povodí horního toku Olšavy jsou umístěna monitorovací čidla sledující on-line hladinu toku. V Šumicích je čidlo umístěné na mostě přes řeku Olšavu. V rámci varovného protipovodňového systému dostává starosta obce SMS od obcí ležící nad Šumicemi. Povinností starosty obce Šumice je posílání informací do ORP Uherský Brod. Každá obec i občan může v případě vyhlášení stupně nebezpečí sledovat aktuální stav on-line právě na níže uvedených povodňových portálech:

Prostudujte si všechny záložky a informace, v GRAFICKÉ ČÁSTI naleznete mapy povodňového plánu obce. Zde jsou k dispozici NÁSTROJE k měření vzdáleností a ploch, které znáte z portálu nahlížení do KN a jsou zde k dispozici VRSTVY, které si můžete zvolit dle potřeby. Jednotlivé VRSTVY nabízí různé mapy, záplavová území při 5-ti leté, 20-ti leté a stoleté vodě (Q5, Q20, Q100) a také znázorněnou aktivní zónu (http://www.edpp.cz/sum_mapa-povodnoveho-planu-obce/).

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŠUMICE v tištěné podobě je k dispozici na OÚ, zkrácená verze bude v tištěné podobě k dispozici všem zainteresovaným složkám.

Povodňovým orgánem zabezpečujícím řízení protipovodňových prací je POVODŇOVÁ KOMISE:

  • starosta Ing. Josef Jančář - předseda
  • místostarosta Václav Marek - místopředseda
  • Josef Boris - člen
  • Ing. Jaroslav Novák – člen
  • Zbyněk Věrný - člen.

V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci.

Starosta může požádat kohokoliv, aby poskytl prostředky nebo se sám zúčastnil záchranných prací.

Protipovodňový plán obce bude umístěný na obecních webových stránkách v samostatné záložce.

Josef Jančář, starosta


Vytvořeno: 20. 10. 2015
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:13
Autor: Správce Webu