Navigace

Obsah

Bahno a uzavírky dusí Šumice

Typ: ostatní
Bahno a uzavírky dusí ŠumiceObyvatelé Nivek, Kúta a Pod Močidel už mají v ulicích nové povrchy vozovek, normální výjezd na státní silnici, bez brodění lepkavým bahnem, zatím ale není možný. Ulice od nádraží po přejezd se doslova topí v bahně, výkopy a uzavírky ulice nekončí a stále se otvírají nové. Tlak a zákonný požadavek obecního úřadu na provádění dopravního značení uzavírek stavební firma nerespektuje, slibuje ale nápravu. Podobná situace s obslužností a s udržením minimálního pořádku a čistoty vozovek je a pokračuje na Malé Straně, kde stavební firma SLOV MAL STAV s.r.o. provádí domovní přípojky.

Proč stavební firma nepracovala s maximálním nasazením, které pozorujeme v měsíci listopadu i v letních měsících ? To je nejčastější otázka šumické veřejnosti. Asi 30 občanů přišlo na mimořádné zasedání obecního zastupitelstva konané 5. října a řediteli Slováckých vodáren a kanalizací položili zásadní otázku: „Proč investor trpí a platí firmu za stavební dodávky, které vidí všichni? Technologická nekázeň, otevřené a neohrazené výkopy, neskutečný nepořádek na staveništi a slabá pracovní morálka.“. Manažeři odpovídali, odpovědi ale uspokojivé pro přítomné nebyly.

Nikdo z přítomných manažerů Slováckých vodáren a kanalizací a AP INVESTING naší veřejnosti dostatečně neobjasnil, proč se instituce, které řídí, nechovají standartně a profesionálně. Proč nikdy nebyl vypracován časový harmonogram celé stavby, proč nebyly plněné a kontrolované postupové termíny výstavby.

Věřili snad páni ředitelé, že stavební firma, která beztrestně vyrobila v letních měsících v plnění obrovské manko, dožene všechno do konce října? Veřejné jednání se konalo 5. října a ředitel SVK a.s. všem přítomným sdělil, že termínu konec října 2015 věří. Místo víry je efektivnější při provádění stavby za 93 mil. Kč nastolit profesionální přístup. Samozřejmě od začátku výstavby a s použitím všech nástrojů, které se k řízení výstavby běžně používají.

Obec Šumice není investorem stavby, Obec Šumice neprováděla výběrové řízení ani nevybrala za hlavního dodavatele stavby společnost SLOV MAL STAV s.r.o. z Českého Těšína. Investorem stavby odpovědným za celou akci jsou Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště. Tato společnost také provedla výběrové řízení, vybrala stavební firmu z prvního místa vypsané soutěže a tato společnost je za celou stavbu včetně jejího skutečného provádění a dokončení plně zodpovědná.

Opakovaně to zdůrazňuji a tím odpovídám na stále častější výtky některých šumických občanů, kteří se domnívají, že stavební firmu vybrala Obec Šumice a že se také Obec Šumice aktivně podílí na řízení výstavby, tedy, že se organizačně podílí také na současném chaosu, který pozorujete v ulicích.

To, že Obec Šumice projednává s občany umístění vodovodních přípojek, je pouze naše dobrovolná iniciativa, naše pomoc dané věci. Projednání počtu a umístění domovních přípojek je povinností Slováckých vodáren a kanalizací a.s., kterým platíte stočné a které budují kanalizaci za své finanční prostředky. Slovácké vodárny a kanalizace zmapovaly stokovou síť kamerou a to je základ řešení při přepojování domovních přípojek.

Jako starosta využívám všechny možnosti, které mám k tomu, aby negativní vliv provozu stavby na běžný život v naší obci byl co nejmenší. Moje každodenní stížnosti stavební firma akceptuje, odstranění nedostatků má ale krátkodobý charakter. Obrazně řečeno, po mém telefonátu jmenovanou díru po výkopu firma zapraví a na jiném místě vykopou další dvě, aniž by je řádně zasypali, zahutnili a zabezpečili.

Na hlídání kvality prováděných stavebních prací najal investor profesionální organizaci, společnost AP INVESTING s.r.o. z Brna.

Nápravě mnou opakovaně kritizovaného stavu nepomohla ani naše společná návštěva s poslancem PS Ludvíkem Hovorkou na Státním fondu životního prostředí v Praze v září 2015. Státní fond ŽP je poskytovatelem dotace.

Výkon investora stavby a jeho postoj k naší obci je pro mě velkým zklamáním. Například ze slibovaných úhrad oprav místních komunikací v celých šířkách vozovky zatím nebylo nic. Uvidím, jak se situace vyvine, splní-li Slovácké vodárny a kanalizace sliby, které obci Šumice v průběhu výstavby na základě stavu poškození místních komunikací daly.

Mám pocit, že obec Šumice zůstala ve svém tlaku na zhotovitele ve věci dodržování běžných standartů, bezpečnosti a ochrany zdraví zcela osamocená. Účastníci výstavby, kteří to mají v pracovní náplni a ze zákona je to jejich povinností, z mého pohledu selhávají, protože si neumí dodržování norem na zhotoviteli vynutit. Příčinu takového chování neznám. Ve své mnohaleté stavební praxi jsem se s podobně laxním přístupem všech účastníků výstavby ještě nesetkal. Stejný názor má řada šumických stavitelů a majitelů stavebních firem, se kterými jsem se o realizaci jmenované investice bavil.

Josef Jančář, starosta


Vytvořeno: 24. 11. 2015
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 14:12
Autor: Správce Webu