Hlášení poruch
Hlášení poruch veřejného osvětlení, místního rozhlasu a kabelové televize.

Místní poplatky 2017
Od 25. 1. 2017 vybíráme poplatek:
  • za odvoz odpadu ve výši 400 Kč/osoba
  • za kabelovou televizi ve výši 1560 Kč
  • za psa ve výši 100 Kč/pes, další pes 150 Kč

Poplatky jsou splatné do 30.6.2017.

Poplatky je možné zaplatit denně v pokladně OÚ a nebo na účet obce: 4722721/0100, variabilní symbol uvádějte č.p.

Znak a prapor obce

Znak a prapor obce

Z projevu pana Páleníčka, tvůrce znaku i praporu.

Vážení a milí spoluobčané, milí hosté,

žiji v této obci již 34 let a mohu upřímně říci, že ji mám rád spolu s Vámi všemi. Proto jsem usiloval, abych vyhověl co nejlépe požadavkům a žádosti organizace BESEDNÍKŮ a zastupitelstva obce o provedení návrhů symbolů, tj. znaku a praporu. Obrátili se na mne v lednu roku 2001 a od té doby se začalo pracovat na návrzích. Jako výtvarník jsem se cítil dost zdatný, abych stylisticky tuto práci zvládl, avšak netušil jsem, jaká přísná kritéria a pravidla musí navrhovatel-výtvarník znát v oblasti heraldiky. Heraldika sama o sobě je vědou, zabývající se historií a uměleckou tvorbou erbů a všeho, co s tím souvisí. Během staletí si vytvořila svůj zvláštní odborně-spisovný jazyk a specifické vysvětlování grafických a barevných pojmů, které se musí respektovat. To vše jsem neznal a tak se stalo, že mnohé návrhy byly zamítnuty a vráceny. Díky vzájemné trpělivosti a snaze vyjít vstříc jak schvalovacím orgánům, tak i mým požadavkům a návrhům, včetně připomínek obecního zastupitelstva, byl návrh schválen a dnes si Vám mohu dovolit objasnit jeho symbolické znaky. Dovolím si jen podotknout, že konečnému návrhu předcházelo studium historie obce, kronik i některých archivních záznamů, pokud jsem k nim měl přístup.

Nejdříve ke znaku:

Znak má tvar štítu, který je rozdělen šikmým pruhem. Tento pruh se nazývá v odborně terminologii jako šikmé čili kosé břevno. Je bílé barvy, která představuje stříbrné pozadí. Na toto stříbrné pozadí jsem umístil větévku dřinu se čtyřmi zelenými listy a třemi červenými plody. Dřín jsem navrhl proto, že patří svým výskytem k původní, staleté, prastaré ovocné dřevině tohoto regionu a svou vzácností i léčivými vlastnostmi se stává významnou chráněnou lokalitou. Ke dřínu se v našich místních podmínkách váží i lidové zvyky, rčení i písně a tak byla založena tradice šumických dřínkových hodů.

V levé horní části štítu je umístěn dvouramenný kříž žluté barvy, která představuje zlato. V heraldickém jazyce se tento kříž nazývá patriarší. Navrhnul jsem ho nejen proto, že zakončuje vrchol věže tohoto kostela Narození Panny Marie, ale že se tak stává i symbolem křesťanského ducha naší obce. V rámci archeologických výzkumů a ve spolupráci s památkářským ústavem v Brně, byla při výstavbě tohoto kostela vyslovena možnost existence hrobu s pozůstatky Metodějovými. Je tedy zobrazení dvojramenného patriarší kříže kromě jiného také vyjádřením úcty k tomuto významnému knězi. Již z velké dálky při vstupu do obce je patriarší kříž patrný a současně tak začleňuje obec Šumice do oblasti, kde jednoznačně působili velkomoravští kněží Cyril a Metoděj. Zlatý patriarší kříž je zakončen na svých ramenech jetelovými trojlístky, přesně tak, jaká je skutečnost.

V pozadí kříže je bledě modrá barva, vyjadřující nebesky modrou oblohu, splývající s vodou řeky Olšavy, na níž Šumice leží.

V pravé dolní části štítu je na červeném pozadí umístěna stříbrná zednická lžíce, která je symbolem převažujícího zednického a stavebního charakteru obce a symbolem živobytí zdejších obyvatel, kteří tuto krásnou obec vystavěli a vystavěli i svými vlastními silami tento chrám. Červená barva v pozadí zednické lžíce symbolicky znázorňuje římskokatolický duchovní život obec.

A nyní k praporu:

Je rozdělen dvěma vodorovnými pruhy, bílým a červeným. Poměr šířky k délce praporu, čili listu, je 2:3. Rozdělíme-li prapor na šest svislých dílů, pak druhou šestinu tvoří svislý modro-červeně dělený pruh. V modré, horní části tohoto pruhu, je umístěn patriarší, dvouramenný kříž. Symboly barev jsou u praporu stejné jako u znaku. Kromě toho je červeno-modro-bílá barva i barvou naší státnosti. Podle sdělení paní Mgr.Ivany Levé, předsedkyně podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky, nemusí být zobrazení symbolů neměnné. Lze je výtvarně, tedy graficky zdokonalit, avšak slovní popis (tzv. blason) znaku a praporu musí být respektován ve všech detailech. To znamená, že např. zednickou lžíci lze graficky a kreslířsky pozměnit. Současná podoba, kterou jsem navrhnul, odpovídá tvarům, které měla zednická lžíce v dávných časech, když s ní naší předkové pracovali.

Vážení spoluobčané, tím jsem ukončil vysvětlení symbolů a pojmů nových obecních znaků. Děkuji tímto za cenné dary a pokyny panu Ing.Hovorkovi, panu Ing.Bartošovi a obecnímu zastupitelstvu.

Dne 10. září 2005 v kostele Narození Panny Marie v Šumicích

Aktuální hlášení
Pan Synek z Vacenovic bude prodávat ve čtvrtek 20.7.2017 v době od 9.00 do 9.30 hod. jablka Golden, Jonagold a Šampion 15–19 Kč/kg, nové brambory 10 Kč/kg a včelí med 140 Kč/kg.
Drůbežárna Prace bude v pondělí 24.7.2017 ve 13:00 hod. prodávat kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny 3 - 4kg 190kč /ks, káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
Tuto sobotu 22.7.2017 se na plochodrážním stadionu Březolupy bude konat třetí závod seriálu Přeboru jednotlivců. Začátek závodu je stanoven na 16.00 hodin. Na nevšední adrenalinový zážitek Vás srdečně zvou březolupští pořadatelé.
Firma TOKO AGRI a.s. Rudice přijme ihned pracovníky do výroby ovocných moštů. Náplní práce je manuální práce při výrobě moštů a pyré, práce se surovinou, obsluha lisu, plnění do obalů a manipulace. Práci nabízí na hlavní pracovní poměr nebo i brigádně. Podrobnosti získáte na webových stránkách firmy www.toko.cz, tel. 724 626 190 nebo osobně na adrese Rudice 36.
Hlášení ze dne 19.07.2017
Všechna hlášení