Znak a prapor obce

Znak a prapor obce

Z projevu pana Páleníčka, tvůrce znaku i praporu.

Vážení a milí spoluobčané, milí hosté,

žiji v této obci již 34 let a mohu upřímně říci, že ji mám rád spolu s Vámi všemi. Proto jsem usiloval, abych vyhověl co nejlépe požadavkům a žádosti organizace BESEDNÍKŮ a zastupitelstva obce o provedení návrhů symbolů, tj. znaku a praporu. Obrátili se na mne v lednu roku 2001 a od té doby se začalo pracovat na návrzích. Jako výtvarník jsem se cítil dost zdatný, abych stylisticky tuto práci zvládl, avšak netušil jsem, jaká přísná kritéria a pravidla musí navrhovatel-výtvarník znát v oblasti heraldiky. Heraldika sama o sobě je vědou, zabývající se historií a uměleckou tvorbou erbů a všeho, co s tím souvisí. Během staletí si vytvořila svůj zvláštní odborně-spisovný jazyk a specifické vysvětlování grafických a barevných pojmů, které se musí respektovat. To vše jsem neznal a tak se stalo, že mnohé návrhy byly zamítnuty a vráceny. Díky vzájemné trpělivosti a snaze vyjít vstříc jak schvalovacím orgánům, tak i mým požadavkům a návrhům, včetně připomínek obecního zastupitelstva, byl návrh schválen a dnes si Vám mohu dovolit objasnit jeho symbolické znaky. Dovolím si jen podotknout, že konečnému návrhu předcházelo studium historie obce, kronik i některých archivních záznamů, pokud jsem k nim měl přístup.

Nejdříve ke znaku:

Znak má tvar štítu, který je rozdělen šikmým pruhem. Tento pruh se nazývá v odborně terminologii jako šikmé čili kosé břevno. Je bílé barvy, která představuje stříbrné pozadí. Na toto stříbrné pozadí jsem umístil větévku dřinu se čtyřmi zelenými listy a třemi červenými plody. Dřín jsem navrhl proto, že patří svým výskytem k původní, staleté, prastaré ovocné dřevině tohoto regionu a svou vzácností i léčivými vlastnostmi se stává významnou chráněnou lokalitou. Ke dřínu se v našich místních podmínkách váží i lidové zvyky, rčení i písně a tak byla založena tradice šumických dřínkových hodů.

V levé horní části štítu je umístěn dvouramenný kříž žluté barvy, která představuje zlato. V heraldickém jazyce se tento kříž nazývá patriarší. Navrhnul jsem ho nejen proto, že zakončuje vrchol věže tohoto kostela Narození Panny Marie, ale že se tak stává i symbolem křesťanského ducha naší obce. V rámci archeologických výzkumů a ve spolupráci s památkářským ústavem v Brně, byla při výstavbě tohoto kostela vyslovena možnost existence hrobu s pozůstatky Metodějovými. Je tedy zobrazení dvojramenného patriarší kříže kromě jiného také vyjádřením úcty k tomuto významnému knězi. Již z velké dálky při vstupu do obce je patriarší kříž patrný a současně tak začleňuje obec Šumice do oblasti, kde jednoznačně působili velkomoravští kněží Cyril a Metoděj. Zlatý patriarší kříž je zakončen na svých ramenech jetelovými trojlístky, přesně tak, jaká je skutečnost.

V pozadí kříže je bledě modrá barva, vyjadřující nebesky modrou oblohu, splývající s vodou řeky Olšavy, na níž Šumice leží.

V pravé dolní části štítu je na červeném pozadí umístěna stříbrná zednická lžíce, která je symbolem převažujícího zednického a stavebního charakteru obce a symbolem živobytí zdejších obyvatel, kteří tuto krásnou obec vystavěli a vystavěli i svými vlastními silami tento chrám. Červená barva v pozadí zednické lžíce symbolicky znázorňuje římskokatolický duchovní život obec.

A nyní k praporu:

Je rozdělen dvěma vodorovnými pruhy, bílým a červeným. Poměr šířky k délce praporu, čili listu, je 2:3. Rozdělíme-li prapor na šest svislých dílů, pak druhou šestinu tvoří svislý modro-červeně dělený pruh. V modré, horní části tohoto pruhu, je umístěn patriarší, dvouramenný kříž. Symboly barev jsou u praporu stejné jako u znaku. Kromě toho je červeno-modro-bílá barva i barvou naší státnosti. Podle sdělení paní Mgr.Ivany Levé, předsedkyně podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky, nemusí být zobrazení symbolů neměnné. Lze je výtvarně, tedy graficky zdokonalit, avšak slovní popis (tzv. blason) znaku a praporu musí být respektován ve všech detailech. To znamená, že např. zednickou lžíci lze graficky a kreslířsky pozměnit. Současná podoba, kterou jsem navrhnul, odpovídá tvarům, které měla zednická lžíce v dávných časech, když s ní naší předkové pracovali.

Vážení spoluobčané, tím jsem ukončil vysvětlení symbolů a pojmů nových obecních znaků. Děkuji tímto za cenné dary a pokyny panu Ing.Hovorkovi, panu Ing.Bartošovi a obecnímu zastupitelstvu.

Dne 10. září 2005 v kostele Narození Panny Marie v Šumicích

Aktuální hlášení
Společnost Cabtelmont upozorňuje, že ve čtvrtek 21.9.2017 v době od 6,00 do 15,00 hod. proběhne údržbová přestávka televizního a rádiového vysílání.
Zelenina JUVITA bude ve čtvrtek 21.9.2017 od 9:00 do 9:20 hod. před KD prodávat brambory z Vysočiny na uskladnění odrůda Adéla za 10 Kč/kg, cibuli na uskladnění 12 Kč/kg, český česnek Dukát 155 Kč/kg, zelí na krouhání, jablka, broskve 28 Kč/kg, nektarinky 28 Kč/kg a hrozny. Dále nabízí domácí rajčata, papriku, okurky, žampiony a hlívu ústřičnou. Nabízí také olejové svíčky za 10 Kč/ks. Řidič přijímá objednávky na brambory na uskladnění z Vysočiny na tel. 777 880 988.
Drůbežárna Prace bude v pátek 22.9.2017 ve 12:30 hod. prodávat kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, brojlerová kuřata a káčata, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg -190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
Lázně Luhačovice, a.s. přijmou na Hlavní pracovní poměr ale i brigádně, pomocnice a pomocníky do kuchyně. Plat až 16 500Kč. Náborový příspěvek 3000Kč. Nástup možný ihned nebo dle domluvy. Práce je vhodná i pro studenty, důchodce a všechny co hledají přivýdělek. Dále přijmeme servírky, číšníky a kuchaře. Kontaktujte paní Kratochvílovou na tel. 731 402 385 nebo přijďte na personální oddělení na Ředitelství lázní.
Klub seniorů Šumice Vás zve na zájezd do krytých termálních koupelí do Velkého Mederu v úterý 10.10.2017 . Odjezd autobusu od KD v 6,15 hod. Cena zájezdu 300 Kč/osobu, pro členy KS se slevou. Přihlásit se můžete do 29.9.2017 u paní Ludmily Synčákové, nebo na tel. 608418553.
Klub seniorů Šumice zve zájemce o zájezd do Budapešti v termínu 14. a 15. 12. 2017, nebo jednodenní zájezd 15.12.2017. Závazné přihlášky přijímá do 29.9.2017. Přihlásit se můžete u Ludmily Synčákové nebo na tel. 608418553.
Spolek Besedníci oznamuje občanům, že v souvislosti s akcí "Šumický běh pro život" pořádaný v sobotu 23.9.2017 dojde během závodu k uzavírce dotčených místních komunikací a to v ulici Malá Strana, Za Drahou a v Kútě. Více informací na webových stránkách www.besednici.com.
Hlášení ze dne včera 15:48
Všechna hlášení