Hlášení poruch
Hlášení poruch veřejného osvětlení, místního rozhlasu a kabelové televize.

Místní poplatky 2017
Od 25. 1. 2017 vybíráme poplatek:
  • za odvoz odpadu ve výši 400 Kč/osoba
  • za kabelovou televizi ve výši 1560 Kč
  • za psa ve výši 100 Kč/pes, další pes 150 Kč

Poplatky jsou splatné do 30.6.2017.

Poplatky je možné zaplatit denně v pokladně OÚ a nebo na účet obce: 4722721/0100, variabilní symbol uvádějte č.p.

Povinné informace

Povinné informace

Oficiální název:

Obec Šumice

Důvod a způsob založení:

Obec Šumice je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s Právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Organizační struktura:

Starosta Ing. Josef Jančář
Místostarosta Václav Marek
Matrika Alena Tlachová
Účetní Ludmila Velecká
Pokladna, administrativa Ing. Jitka Zahálková

Kontaktní spojení:

Obec Šumice
Šumice čp.400, 687 31 Šumice
starosta tel.: 572 691 207, 736 413 277
místostarosta tel.: 605 740 140
matrika, pokladna tel.: 572 691 206, 775 255 671
účetní tel.: 736 228 436
datová schránka: j98br7q

Příjmový účet:

Komerční banka pobočka Uh.Brod
Č.ú. 4722-721/0100
IČO: 00291404
DIČ: CZ00291404

Žádosti a informace:

Informace poskytuje kancelář starosty a jednotliví pracovníci úřadu dle svého zaměření. Povinnost poskytnout informace se vztahuje na žádosti podávané ústně, písemně, případně prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Příjem žádostí a dalších podání: Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o 

Poskytování informací:

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci a zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Obce Šumice.
Písemné žádosti v souladu s §14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně Obec Šumice.

Opravné prostředky:

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí orgánů obce to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
Formuláře: Formuláře v tištěné podobě lze získat na podatelně obce Šumice.

Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž orgány obce jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k orgánům obce:
  • Obecně závazné vyhlášky
  • Nařízení obce
  • Pravidla obce
Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na obci v Šumicích, kde do nich může každý nahlédnout.
Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijaté orgány obce jsou k nahlédnutí na podatelně obce Šumice.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí obec Šumice na své náklady. Poskytování služeb občanům je prováděno za úplatu na základě zákona o správních poplatcích a na základě rozhodnutí obecní rady.
  • Materiálové náklady

          2 Kč (jednostranně) a 3 Kč (oboustranně) za tisk, kopii - formát A4, černobíle

          4 Kč (jednostranně) a 7 Kč (oboustranně) za tisk, kopii - formát A3, černobíle

          19 Kč (jednostranně) a 29 Kč (oboustranně) za tisk, kopii - formát A4, barevně

          5 Kč za skenování - 1 strana A4

          10 Kč za skenování - 2 strany A4

          10 Kč za skenování - 1 strana A3

          15 Kč za skenování - 2 strany A3

  • Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty
  • CD, flash disk - hodnota nosiče informací

 

Soubory ke stažení


Aktuální hlášení
Pan Synek z Vacenovic bude prodávat ve čtvrtek 20.7.2017 v době od 9.00 do 9.30 hod. jablka Golden, Jonagold a Šampion 15–19 Kč/kg, nové brambory 10 Kč/kg a včelí med 140 Kč/kg.
Drůbežárna Prace bude v pondělí 24.7.2017 ve 13:00 hod. prodávat kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny 3 - 4kg 190kč /ks, káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
Tuto sobotu 22.7.2017 se na plochodrážním stadionu Březolupy bude konat třetí závod seriálu Přeboru jednotlivců. Začátek závodu je stanoven na 16.00 hodin. Na nevšední adrenalinový zážitek Vás srdečně zvou březolupští pořadatelé.
Firma TOKO AGRI a.s. Rudice přijme ihned pracovníky do výroby ovocných moštů. Náplní práce je manuální práce při výrobě moštů a pyré, práce se surovinou, obsluha lisu, plnění do obalů a manipulace. Práci nabízí na hlavní pracovní poměr nebo i brigádně. Podrobnosti získáte na webových stránkách firmy www.toko.cz, tel. 724 626 190 nebo osobně na adrese Rudice 36.
Hlášení ze dne 19.07.2017
Všechna hlášení