Povinné informace

Povinné informace

Oficiální název:

Obec Šumice

Důvod a způsob založení:

Obec Šumice je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s Právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Organizační struktura:

Starosta Ing. Josef Jančář
Místostarosta Václav Marek
Matrika Alena Tlachová
Účetní Ludmila Velecká
Pokladna, administrativa Ing. Jitka Zahálková

Kontaktní spojení:

Obec Šumice
Šumice čp.400, 687 31 Šumice
starosta tel.: 572 691 207, 736 413 277
místostarosta tel.: 605 740 140
matrika, pokladna tel.: 572 691 206, 775 255 671
účetní tel.: 736 228 436
datová schránka: j98br7q

Příjmový účet:

Komerční banka pobočka Uh.Brod
Č.ú. 4722721/0100
IČO: 00291404
DIČ: CZ00291404

Žádosti a informace:

Informace poskytuje kancelář starosty a jednotliví pracovníci úřadu dle svého zaměření. Povinnost poskytnout informace se vztahuje na žádosti podávané ústně, písemně, případně prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Příjem žádostí a dalších podání: Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o 

Poskytování informací:

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci a zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Obce Šumice.
Písemné žádosti v souladu s §14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně Obec Šumice.

Opravné prostředky:

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí orgánů obce to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
Formuláře: Formuláře v tištěné podobě lze získat na podatelně obce Šumice.

Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů podle nichž orgány obce jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k orgánům obce:
  • Obecně závazné vyhlášky
  • Nařízení obce
  • Pravidla obce
Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na obci v Šumicích, kde do nich může každý nahlédnout.
Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijaté orgány obce jsou k nahlédnutí na podatelně obce Šumice.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí obec Šumice na své náklady. Poskytování služeb občanům je prováděno za úplatu na základě zákona o správních poplatcích a na základě rozhodnutí obecní rady.

 

Soubory ke stažení


Aktuální hlášení
Vinař z Blatnice bude zítra, v pátek 17.11.2017, v době od 10,15 – 10,30 hod. před KD prodávat poslední burčák a svatomartinské víno. Vezměte si skleničky na ochutnávku zdarma.
Společnost E.ON Distribuce oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v naší obci přerušena dodávka elektrické energie v:
úterý 21.11.2017 od 7.30 do 12.30. hod. v části obce: střed obce vedle V-NET, MOEL
čtvrtek 23.11.2017 od 7.30 do 9.00 hod. v části obce: Mrtvá ulička
čtvrtek 23.11.2017 od 9.00 do 11.00 hod. v části obce: od Uh. Brodu, Dolní konec
čtvrtek 23.11.2017 od 11.30 do 13.00 hod. v části obce: Kůt, od přejezdu po bytovky, včetně MŠ, Hruška
čtvrtek 23.11.2017 od 13.00 do 15.00 hod. v části obce: Nad Mlýnem, bytovka a nová výstavba
pátek 24.11.2017 od 7.30 do 9.00 hod. v části obce: střed obce včetně OÚ, ZŠ, lékárna, pošta, Jednota, pohostinství, nádraží, VODO TOPO Horecký
Hlášení ze dne čtvrtek 13:34
Všechna hlášení