Hlášení poruch
Hlášení poruch veřejného osvětlení, místního rozhlasu a kabelové televize.

Místní poplatky 2017
Od 25. 1. 2017 vybíráme poplatek:
  • za odvoz odpadu ve výši 400 Kč/osoba
  • za kabelovou televizi ve výši 1560 Kč
  • za psa ve výši 100 Kč/pes, další pes 150 Kč

Poplatky jsou splatné do 30.6.2017.

Poplatky je možné zaplatit denně v pokladně OÚ a nebo na účet obce: 4722721/0100, variabilní symbol uvádějte č.p.Povodňový plán obce Šumice

Povodňový plán obce Šumice
Autor: obecní úřad | 20.10.2015

Povodňový plán obce Šumice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce.

Je součástí povodňového plánu obce s rozšířenou pravomocí Uherský Brod.
Povodňový plán pro obce v povodí řeky Olšavy byl vypracován pro celou správní oblast ORP Uherský Brod společně.

Povodňové plány jsou vypracované i v digitální podobě a veřejná část povodňových plánů je zpřístupněna na webových stránkách SO ORP Uherský Brod a na webových stránkách jednotlivých obcí SO ORP.

V rámci SO ORP Uherský Brod povodí Olšavy byl zrealizovaný varovný protipovodňový systém. V každé obci povodí horního toku Olšavy jsou umístěna monitorovací čidla sledující on-line hladinu toku. V Šumicích je čidlo umístěné na mostě přes řeku Olšavu. V rámci varovného protipovodňového systému dostává starosta obce SMS od obcí ležící nad Šumicemi. Povinností starosty obce Šumice je posílání informací do ORP Uherský Brod. Každá obec i občan může v případě vyhlášení stupně nebezpečí sledovat aktuální stav on-line právě na níže uvedených povodňových portálech:

Prostudujte si všechny záložky a informace, v GRAFICKÉ ČÁSTI naleznete mapy povodňového plánu obce. Zde jsou k dispozici NÁSTROJE k měření vzdáleností a ploch, které znáte z portálu nahlížení do KN a jsou zde k dispozici VRSTVY, které si můžete zvolit dle potřeby. Jednotlivé VRSTVY nabízí různé mapy, záplavová území při 5-ti leté, 20-ti leté a stoleté vodě (Q5, Q20, Q100) a také znázorněnou aktivní zónu (http://www.edpp.cz/sum_mapa-povodnoveho-planu-obce/).

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŠUMICE v tištěné podobě je k dispozici na OÚ, zkrácená verze bude v tištěné podobě k dispozici všem zainteresovaným složkám.

Povodňovým orgánem zabezpečujícím řízení protipovodňových prací je POVODŇOVÁ KOMISE:

  • starosta Ing. Josef Jančář - předseda
  • místostarosta Václav Marek - místopředseda
  • Josef Boris - člen
  • Ing. Jaroslav Novák – člen
  • Zbyněk Věrný - člen.

V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci.

Starosta může požádat kohokoliv, aby poskytl prostředky nebo se sám zúčastnil záchranných prací.

Protipovodňový plán obce bude umístěný na obecních webových stránkách v samostatné záložce.

Josef Jančář, starosta

Komentáře ke článku

Aktuální hlášení
Pan Synek z Vacenovic bude prodávat ve čtvrtek 20.7.2017 v době od 9.00 do 9.30 hod. jablka Golden, Jonagold a Šampion 15–19 Kč/kg, nové brambory 10 Kč/kg a včelí med 140 Kč/kg.
Drůbežárna Prace bude v pondělí 24.7.2017 ve 13:00 hod. prodávat kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny 3 - 4kg 190kč /ks, káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
Tuto sobotu 22.7.2017 se na plochodrážním stadionu Březolupy bude konat třetí závod seriálu Přeboru jednotlivců. Začátek závodu je stanoven na 16.00 hodin. Na nevšední adrenalinový zážitek Vás srdečně zvou březolupští pořadatelé.
Firma TOKO AGRI a.s. Rudice přijme ihned pracovníky do výroby ovocných moštů. Náplní práce je manuální práce při výrobě moštů a pyré, práce se surovinou, obsluha lisu, plnění do obalů a manipulace. Práci nabízí na hlavní pracovní poměr nebo i brigádně. Podrobnosti získáte na webových stránkách firmy www.toko.cz, tel. 724 626 190 nebo osobně na adrese Rudice 36.
Hlášení ze dne 19.07.2017
Všechna hlášení